ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Υπουργού ΥΠΕΚΑ για τη στελέχωση του «Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)»

αναρτήθηκε στις 13 Ιαν 2011, 12:49 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ
Αναρτήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://sites.diavgeia.gov.gr/ypeka/ada/4Α9Θ0-Σ ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη στελέχωση του «Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)»
Προβλέπονται θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος.

Μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα υπάλληλοι που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας, σε Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν ή να μεταφερθούν στον «Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων».
Comments