Απαιτούνται γενναίες αποφάσεις από την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΕΘΓ) για το άνοιγμα της δημόσιας περιβαλλοντικής γεωπληροφορίας!

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2012, 1:12 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 29 Μαρ 2012, 1:15 π.μ. ]

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Π.Ε  υποστηρίζει την πρόταση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), υπογραμμίζοντας την σημασία της για την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Στις 2 Απριλίου 2012 θα διεξαχθεί στο ΥΠΕΚΑ η 2η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας, όπως προβλέπεται με το νόμο 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωπληροφορίας (ΕΥΓΕΠ). 

Στην επικείμενη συνεδρίαση πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σταθμός, που περιμένουν χρόνια όλοι οι περιβαλλοντολόγοι της χώρας,δηλαδή να ανοίξουν και να διατεθούν ελεύθερα και δωρεάν σε όλους τα ενιαία χαρτογραφικά υποβάθρα της χώρας,στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα βασικά υπόβαθρα με περιβαλλοντικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τις ΜΠΕ, όπως γεωλογικοί, υδρολογικοί χάρτες, όρια προστατευόμενων περιοχών κλπ.

Με βάση τεκμηριωμένη εισήγηση που κατέθεσε ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων στην ΕΘΕΓ, με τίτλο «Μέτρα για την Προώθηση της Κοινοχρησίας και της Περαιτέρω Χρήσης Γεωχωρικών Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με τις επιταγές των Νόμων 3882/2010 και 3979/2011»  τα μέλη της ΕΘΕΓ θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις για οριζόντια μέτρα σχετικά με την κοινοχρησία των γεωχωρικών δεδομένων του δημοσίου, καθώς και μια δέσμη αποφάσεων που αφορά την άμεση ελεύθερη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων εξαιρετικής σπουδαιότητας που χρησιμοποιούνται στις ΜΠΕ.

Πιστεύουμε οτι η ανοικτή πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία, όχι μόνο θα διευκολύνει το έργο των μελετητών, αλλά θα βοηθήσει και στη διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και συνεπώς στην αυξηση της ανάπτυξιακής ανταγωνιστικότητας της χώρας.  

Δείτε συνημμένη την πλήρη εισήγηση του ΟΚΧΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών δείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΚΧΕ www.inspire.okxe.gr
Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
29 Μαρ 2012, 1:12 π.μ.
Comments