Δελτίο Τύπου του Περιφεριακού Παραρτήματος Βορείου Αιγαίου (ΠΠΒΑ) σχετικά με την ρύπανση που προκλήθηκε από την απόρριψη αποβλήτων τυροκομείου, (τυρόγαλο), σε περιοχή του Σκαλοχωρίου Λέσβου

αναρτήθηκε στις 2 Μαρ 2010, 11:17 π.μ. από το χρήστη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ   [ ενημερώθηκε 3 Ιουν 2010, 2:08 π.μ.από Γραμματεία ΕΠΠΕ ]
Το Περιφερειακό Παράρτημα του Βορείου Αιγαίου της ΕΠΠΕ, σχετικά με την ρύπανση που προκλήθηκε από την απόρριψη αποβλήτων τυροκομείου, (τυρόγαλο), σε περιοχή του Σκαλοχωρίου Λέσβου, οφείλει να δηλώσει τα ακόλουθα:

   1. Είναι γνωστό ότι η διαχείριση του τυρόγαλου, όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται για την παραγωγή τυριών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και απορρίπτεται ως απόβλητο, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Το τυρόγαλο ως απόβλητο, φέρει υψηλό ρυπαντικό φορτίο και προκαλεί σημαντικά προβλήματα ρύπανσης εάν απορριφθεί στο περιβάλλον, χωρίς την απαραίτητη πρότερη επεξεργασία του. Γι’ αυτό και η κείμενη νομοθεσία, απαγορεύει σαφώς την απόρριψη του, χωρίς καμίας μορφής πρότερη επεξεργασία, σε φυσικούς αποδέκτες και προβλέπει σημαντικές διοικητικές και ποινικές ευθύνες για τους υπαίτιους της προσκληθείσας ρύπανσης.

   2. Οποιαδήποτε προτεινόμενη καινούργια ή βελτιωμένη μέθοδος διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να δημοσιοποιείται στην επιστημονική κοινότητα και να δίνονται απαραιτήτως στοιχεία τόσο για την ίδια την μέθοδο όσο και τα εκτιμώμενα αποτελέσματα που αυτή μπορεί να επιτύχει. Ο έλεγχος μίας νέας ή βελτιωμένης μεθόδου διαχείρισης οποιασδήποτε μορφής αποβλήτων, θα πρέπει να ελέγχεται κατ’ αρχήν σε εργαστηριακή κλίμακα έπειτα σε πιλοτικό επίπεδο και να δέχεται την κριτική και τον έλεγχο της επιστημονικής κοινότητας, πριν να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και σε πραγματικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η κείμενη νομοθεσία.

   3. Εάν αποδειχτεί ότι μία νέα ή βελτιωμένη μέθοδος αποτελεί βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για την διαχείριση των συγκεκριμένων κατά περίπτωση αποβλήτων, τότε συνήθως ενσωματώνεται στην κείμενη νομοθεσία ως μία εκ των εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων και προτείνεται έναντι άλλων όταν αυτή λαμβάνει μέτρα μείωσης παραγωγής των αποβλήτων, επανάχρησης – ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Στην περίπτωση του Σκαλοχωρίου, η απόρριψη μη επεξεργασμένων ή ακόμα και μερικώς επεξεργασμένων αποβλήτων τυροκομείου σε φυσικούς αποδέκτες, απ’ όπου και εάν αυτή προέρχεται απαγορεύεται σαφώς από την κείμενη νομοθεσία και οι υπαίτιοι της ρύπανσης αυτής θα πρέπει να δεχθούν όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και από τη δικαιοσύνη.

Ακόμα και η πιλοτική λειτουργία μίας μονάδας διαχείρισης αποβλήτων τυροκομείων, θα έπρεπε να διαθέτει άδεια λειτουργίας και να πληροί εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, διαφορετικά δεν είναι δυνατόν: α. να αξιολογηθεί η απόδοση της αλλά και οι πιθανοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την διάρκεια λειτουργίας της, β. να βελτιστοποιείται μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της.

Αναμένουμε από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες να εφαρμόσουν άμεσα όσα αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία, για όσες εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων στον νομό Λέσβου και ιδιαίτερα όταν αυτές προκαλούν επαναλαμβανόμενα επεισόδια ρύπανσης στο περιβάλλον του νησιού.

Εκ μέρους του ΔΣ    Η Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Ελευθεριάδου Μαρία                    Παυλογεωργάτος Γεράσιμος
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
2 Μαρ 2010, 11:24 π.μ.
Comments