Δημοσιοποιήθηκε το Σύστημα Πληροφοριών για την Βιοποικιλότητα στην Ευρώπη.

αναρτήθηκε στις 3 Ιουν 2010, 1:50 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 27 Ιουλ 2010, 2:39 π.μ. ]
Δημοσιοποιήθηκε τo Σύστημα Πληροφοριών για την Bιοποικιλότητα στην Ευρώπη (Biodiversity Information System for Europe - BISE) που πρόκειται για ένα ενιαίο σημείο εισόδου για δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ιστοσελίδα του είναι : http://www.biodiversity.europa.eu/

Το BISE θα συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, θα τα συνδέει με τις σχετικές πολιτικές και τα περιβαλλοντικά κέντρα δεδομένων μαζί με εκτιμήσεις και συμπεράσματα ερευνών από διάφορες πηγές.

Είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και CBD των Ηνωμένων Εθνών και αναμένεται ότι θα υποστηρίζει την λήψη αποφάσεων για τη βιοποικιλότητα.
Comments