ΔΣ στις 16 Ιανουαρίου 2010

αναρτήθηκε στις 30 Ιαν 2010, 12:52 μ.μ. από το χρήστη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ

Το επόμενο ΔΣ της ΕΠΠΕ θα πραγματοποιηθείστις 16 Ιανουαρίου 2010 στις 12:00, στα γραφεία της ΕΠΠΕ Βουλγαροτώνου 30.

 Θέματα Ημ. διάταξης ΔΣ ΕΠΠΕ 16/01/2010

Αρ.

Θέματα

1

Οικονομικά , οικονομικός προγραμματισμός 2009-2011.

2

Σχέδιο δράσης ΕΠΠΕ.

3

Διαδικασία εγκρίσεων – ψηφίσεων σε θέματα ΔΣ.

4

Διαδικασία σχετική με έκβαση επίσημων θέσεων ΕΠΠΕ.

5

Οργάνωση συνάντησης με Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6

Απόφαση σχετικά με δομή – πληροφορίες της νέας ιστοσελίδας της ΕΠΠΕ.

7

Database αποφοίτων.

8

Εξοπλισμός και λειτουργία γραμματείας. Θέματα από Γραμματεία (εκκρεμότητες, emails αναπάντητα, εργασίες).

9

Καθορισμός πλάνου εργασίας της ΕΠΠΕ για την υποστήριξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των περιβαλλοντολόγων

Comments