Ημερίδα Παρουσίασης Ελληνικών Επιχειρήσεων

αναρτήθηκε στις 11 Νοε 2011, 3:38 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 11 Νοε 2011, 3:39 π.μ. ]
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011

Προς: Ελληνικές Γεωργικές Επιχειρήσεις

Αξιότιμοι Κύριοι,

Μεταξύ 24 και 26 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιείται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.). Μέλη της εταιρείας είναι κατά κύριο λόγο Γεωπόνοι των κατευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.

Η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου (26 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Σάββατο) είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους:
1. Πρωτογενής Παραγωγή: Πτηνοπαραγωγή, Ωοπαραγωγή, Κρεατοπαραγωγή, Προβατοτροφία, Κονικλοτροφία, Ιχθυοκαλλιέργεια, Σαλιγκαροκαλλιέργεια, Μανιταροκαλλιέργεια

2. Γεωργικές Μηχανές και Εξοπλισμοί στον Πρωτογενή Τομέα.

3. Αγροτικές κατασκευές-Θερμοκήπια κλπ.

4. Αρδευτικοί Εξοπλισμοί-Αντλίες-Διαχείριση Υδατικών Πόρων

5. Προστασία και Διαχείριση Εδαφικών Πόρων

6. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

7. Διαχείριση Περιβάλλοντος

8. Γεωργικά Πληροφοριακά Συστήματα και Τηλεπισκόπηση στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων

9. Μετασυλλεκτικοί-Μετασυγκομιστικοί Χειρισμοί Αγροτικών Προϊόντων

10.Φυτώρια-Πολλαπλασιαστικό Υλικό

11.Εξοπλισμοί Ελαιουργείων- Οινοποιείων

12.Αγροχημικά-Λιπάσματα

13.Απολυμάνσεις-Μυοκτονίες-Απεντομώσεις κ.λπ.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν τα μέλη της ΕΓΜΕ, Πανεπιστημιακοί, Στελέχη Υπουργείων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της ΕΓΜΕ και Παραγωγοί.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην υπόψη ημερίδα. Συγκεκριμένα στην Ημερίδα θα μπορείτε να παρουσιάσετε τις δραστηριότητες της εταιρείας σας τόσο προφορικά εντός 10λέπτου όσο και με τη μορφή poster και έντυπου υλικού το οποίο θα διατίθεται στους συμμετέχοντες στο Συνέδριο και στην Ημερίδα.

Για την συμμετοχή σας αυτή δεν προβλέπεται άλλη επιβάρυνση, πέραν της εγγραφής σας στο Συνέδριο που ανέρχεται σε 250€. Οι συμμετέχουσες Επιχειρήσεις προβάλλονται τόσο στα Πρακτικά του Συνεδρίου όσο και στην Ιστοσελίδα της ΕΓΜΕ, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Εάν επιθυμείτε υπάρχει η δυνατότητα η Εταιρεία σας να γίνει χορηγός του Συνεδρίου. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πρόθυμος για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση
Καθηγ. Γ.Α. Καραντούνιας, Πρόεδρος ΕΓΜΕ


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
HELLENIC SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS
Πρόεδρος Καθηγητής Γ. Α. Καραντούνιας
Ιερά οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα
τηλ : 210 5294075 - 67 fax: 210 5294067 
e-mail: egme2011@gmail.com

Comments