Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016

αναρτήθηκε στις 22 Σεπ 2016, 5:39 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016 για τις ημερομηνίες 26/11 & 27/11, 03/12 & 04/12, 10/12 & 11/12, 17/12 και 18/12.

Να σημειωθεί ότι από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως είναι τα Δ.ΙΕΚ, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Κοινότητας (Πρώην Κέντρα Διά Βίου Μάθησης) κ.α. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι είναι η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας θα βρείτε εδώ.

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας 1ης Περιόδου 2016 και δεν έχετε υποβάλει Αίτηση μπορείτε να το κάνετε μέχρι τις 10/10/2016! Για να μεταβείτε στην προκήρυξη των εξετάσεων παρακαλώ πατήστεεδώ.

Κατά την αίτησή θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε Κωδικούς ΣΤΕΠ. Κάθε Κωδικός ΣΤΕΠ αντιστοιχεί σε μία ομάδα επαγγελμάτων. Επειδή δεν υπάρχει ειδικός Κωδικός για Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους, προτείνετε στην αίτησή σας να συμπληρώσετε τον Κωδικό ΣΤΕΠ 2311 (Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα) και όποιον άλλο Κωδικό ΣΤΕΠ θεωρείτε ότι συνάδει με τις μεταπτυχιακές/ διδακτορικές σπουδές σας και την επαγγελματική σας εμπειρία. Να θυμάστε ότι μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερους από έναν κωδικούς.

Μετά την επιστυχή εξέταση του φακέλου σας και εφόσον έχετε περισσότερες από 150 ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες θα παραπεμφείτε σε εξετάσεις. Εάν δεν έχετε αυτή τη διδακτική εμπειρία θα παραπεμφείτε σε πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (σεμινάριο). Για τα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στο site του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι  δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις καλούνται να επιλέξουν / δηλώσουν Εξεταστικό Κέντρο και Ημερομηνία Εξετάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainersexams.eoppep.gr από 1-11-2016, και ώρα 10:00 π.μ. έως και 7-11-2016 και ώρα 23:59 μ.μ.

Καλή επιτυχία!
Comments