Γενική Συνέλευση - Εκλογές ΕΠΠΕ 2012

αναρτήθηκε στις 23 Μαρ 2012, 4:32 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΠΕ ολοκλήρωσε την διετή θητεία του και καλεί τα μέλη σε εκλογές στις 6 Μαΐου 2012  (περισσότερες πληροφορίες θα λάβουν τα μέλη ηλεκτρονικά).

Όπως προβλέπεται από το καταστατικό, πριν τις εκλογές θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση, με θέματα που καταγράφονται παρακάτω.

Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δίνεται 31 Μαρτίου 2012, σε περίπτωση μη απαρτίας θα καλεστεί εκ νέου στις 7 Απριλίου 2012.

Γενική Συνέλευση

Σάββατο  7 Απριλίου 2012

με κύριο θέμα:  Απολογισμός ΔΣ – Εκλογές

 ώρα 10:00-13:00
στο Γραφείο Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων, Πάρκο Μίκης Θεωδοράκης, Παύλου Μπακογιάννη- Πλαταιών - Υμηττού, Βριλήσσια
(συνημμένος χάρτης και οδηγίες)

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης:

1.      Απολογισμός ΔΣ, ταμείο

2.      Προκήρυξη εκλογών στις 6/5/2012,  δήλωση υποψηφιοτήτων για τις εκλογές

3.      Μνημόνιο και νέες νομοθεσίες για το περιβάλλον  (Νόμος 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.», Νόμος 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,….)

4.  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΠΠΕ

ĉ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
23 Μαρ 2012, 4:32 π.μ.
Comments