Γενική Συνέλευση, 26/2/11: Νέο ΠΔ επαγγελματικών δικαιωμάτων Περιβαλλοντολόγων

αναρτήθηκε στις 17 Φεβ 2011, 6:23 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 17 Φεβ 2011, 8:33 π.μ. ]

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε:

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

με κύριο θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας

 για το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος

(συνημμένη ημερήσια διάταξη θεμάτων)
 ώρα 17:00-20:00
στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βριλησσίων, Κισσάβου 11, Βριλήσσια
(συνημμένος χάρτης)

 

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε στις 14/02/11 οκτώ σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) προς δημόσια διαβούλευση, με προθεσμία έως 15/03/11. Τα ΠΔ αυτά καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Περιβαλλοντολόγων (συνημμένο προσχέδιο ΠΔ) , των Μηχανικών Περιβάλλοντος, των Φυσικών, Χημικών κλπ. Στην ΕΠΠΕ παρακολουθούμε το θέμα αυτό από την έναρξη της διαδικασίας συγγραφής του (από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΣΑΠΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σε πρώτη ανάγνωση του ΠΔ αυτού που δημοσιεύτηκε τώρα προς διαβούλευση, έχουμε ήδη εντοπίσει σημεία προς διόρθωση, βελτίωση και προσθήκη. Επιπρόσθετα έχουμε ήδη ενημερώσει σχετικά το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο και θα προβεί σε δικές του ενέργειες επισήμανσης σημείων προς βελτίωση του ΠΔ αυτού.

Τονίζεται ότι μέσω του εν λόγω ΠΔ τίθεται και το θέμα του επιμελητηρίου (ένταξης σε υφιστάμενο  ή ίδρυση νέου). 

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία σχολιασμού του σχεδίου ΠΔ αυτού, διότι περιχαρακώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα μας, τα οποία είχαν καθοριστεί το 1995 (με το ΠΔ 405). Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να γίνει ο βέλτιστος συντονισμός των προσπαθειών μας, ώστε να πραγματοποιηθεί  στοχευμένη παρέμβαση μας προς το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό την βελτίωση του ΠΔ αυτού.

Στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής και του συντονισμού, καλείστε να στείλετε στην ΕΠΠΕ (grammateia@eppe.gr) τις παρατηρήσεις σας έως τις 25/02/11, ώστε μαζί με τα σχόλια που θα προκύψουν από τη Γ.Σ. να ετοιμαστεί ένα ενιαίο κείμενο των θέσεων μας. Στη συνέχεια το κείμενο αυτό θα υποβληθεί επίσημα στο Υπουργείο Παιδείας και ακολούθως θα γίνουν οι απαραίτητες συναντήσεις.  

Πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι στις 15:00-17:00 της ίδιας μέρας, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΠΠΕ (συνημμένη ημερήσια διάταξη θεμάτων), η οποία είναι ανοικτή προς όλους τους συναδέλφους.

Μετά τη λήξη της Γ.Σ. ακολουθεί συνάθροιση σε εστιατόριο πλησίον του Πνευματικού Κέντρου, για όσους επιθυμούν!

Σας περιμένουμε όλους εκεί, ώστε να συζητήσουμε διεξοδικά και να αποφασίσουμε τις περαιτέρω ενέργειες χειρισμού του κρίσιμου αυτού θέματος, το οποίο επηρεάζει καθοριστικά το επαγγελματικό μέλλον των περιβαλλοντολόγων.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΠΠΕ 

Φώτης Κουρμούσης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΠΠΕ

Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ)
Βουλγαροκτόνου 30, Κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, 11472 Αθήνα
τηλ./
fax: 210.64.92.095
Website: www.eppe.gr
Email: grammateia@eppe.gr

 

Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
17 Φεβ 2011, 8:32 π.μ.
Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
17 Φεβ 2011, 8:32 π.μ.
ĉ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
17 Φεβ 2011, 8:32 π.μ.
Comments