Καταγραφή των ΜΚΟ στο πλαίσιο διατμηματικού μαθήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

αναρτήθηκε στις 7 Δεκ 2010, 1:00 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 7 Δεκ 2010, 1:01 π.μ. ]
Στο πλαίσιο της εργασίας του διατμηματικού μαθήματος Διατήρηση φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος» του Πανεπιστήμιου Αιγαίου οργανώνεται 
μια προσπάθεια καταγραφής των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια της Ελλάδας για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΠΠΕ εάν γνωρίζουν κάποια ΜΚΟ σχετική με τη προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή τους να επικοινωνήσουν με τις: 
κα. Όρλη Ελένη (email: env08054@env.aegean.gr) ή Χλωπτσιούδη Νίκη (email: env08095@env.aegean.gr). 

Για την κάθε ΜΚΟ επιθυμητή πληροφορία είναι η επωνυμία και η διεύθυνσή της, η ηλεκτρονική σελίδα της, η εμβέλεια της (π.χ. τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή) 
και το όνομα του υπευθύνου κατά το νόμο.
Comments