Υποστήριξη ομάδων εργασίας ΕΠΠΕ

αναρτήθηκε στις 4 Μαΐ 2010, 2:51 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 3 Ιουν 2010, 2:02 π.μ. ]
Το νέο Δ.Σ. έχει καθορίσει συγκεκριμένους Άξονες δράσης και προτεραιότητες στις οποίες θα στοχεύσει η ΕΠΠΕ για τα επόμενα 2 έτη. Οι άξονες και οι προτεραιότητες αυτές βρίσκονται: βρίσκεται: www.eppe.gr -> Η Ένωση -> Άξονες δράσεων.
Αναλυτικότερα για τους άξονες και τις προτεραιότητες, δείτε το Σχέδιο Δράσης που έχει συνταχθεί (www.eppe.gr/e-enose/aksonesdrasis).
 
Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων, έχουν συσταθεί 15 Ομάδες Εργασίας, όπου τα μέλη της ΕΠΠΕ μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της ΕΠΠΕ και τη βελτίωση του κλάδου μας.
 
 
Οι ομάδες αυτές διακρίνονται σε 2 κατηγορίες:
 
- Κλαδικές Ομάδες Εργασίας:
   o Δημοσίων Υπαλλήλων
   o Ελευθέρων Επαγγελματιών
   o Επικοινωνίας
   o Ιστοσελίδας – Newsletter
   o Οργάνωσης
   o Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
   o Τεκμηρίωσης – επιχειρηματολογίας
 
- Θεματικές Ομάδες Εργασίας:
   o Κλιματική Αλλαγή – μετριασμός των εκπομπών και προσαρμογή
   o ΑΠΕ – εξοικονόμηση ενέργειας
   o Νερά – αναβάθμιση και προστασία των επιφανειακών υδάτων (ποτάμια – λίμνες)
   o Προστασία και αναβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος – Βιοποικιλότητα
   o Διαχείριση αποβλήτων
   o Ποιότητα ατμόσφαιρας και θόρυβος
   o Χωροταξία – αστικές αναπλάσεις – αειφόρες μεταφορές
   o Ευαισθητοποίηση κοινού – εθελοντισμός
 
 Δείτε τις ομάδες εδώ: www.eppe.gr/omades-ergasias
 
Ιδιαίτερα στις Θεματικές Ομάδες Εργασίας ζητείται η εγγραφή μελών μας, τα οποία εξειδικεύονται στο εκάστοτε επιστημονικό αντικείμενο, με σκοπό την παραγωγή επίσημων επιστημονικών θέσεων της ΕΠΠΕ σε κρίσιμα θέματα που θέτει υπό διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και άλλα Υπουργεία (π.χ. Παιδείας, Υποδομών κλπ)
 
Ήδη έχουν συνταχθεί επιστημονικές γνωμοδοτήσεις (www.eppe.gr/theseis-e-p-p-e):
 
- για τις ΑΠΕ
 
- για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 
Επί του παρόντος συντάσσονται επιστημονικές γνωμοδοτήσεις:
 
- για την ανακύκλωση (Ν. 2939)
 
- για την εκπόνηση μελετών (Ν. 3316) και τα μελετητικά πτυχία (χωροταξικό, περιβαλλοντικό).
 
 
 
Σας περιμένουμε στις ομάδες εργασίας!
 
Εκ του Δ.Σ.
Comments