Πρόσκληση στην τακτική Γενική Συνέλευση του 2018

αναρτήθηκε στις 9 Νοε 2018, 5:40 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΠΕ για το έτος 2018 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 08/12/2018, στην Αθήνα. 


Εκ μέρους του ΔΣ, το προτεινόμενο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι προς το παρόν το κάτωθι:
1. Απολογισμός του 1ου έτους λειτουργίας του ΔΣ

 

Σύμφωνα με το καταστατικό (αρ. 12 § 7) στη ΓΣ συζητούνται μόνο θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση. Συνεπώς, παρακαλείσθε να αποστείλετε τυχόν θέματα προς συζήτηση στη ΓΣ εντός 15 ημερών από σήμερα, δηλαδή μέχρι 22/11/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@eppe.gr.

 

Η τελική πρόσκληση με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης θα αποσταλεί 15 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξασφάλισης του χώρου, θα έχετε νεότερη ενημέρωση.

 

Ευελπιστούμε στην παρουσία όλων σας!

 

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΠΕ

Νέλλας Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας

Comments