Πρόσκληση συμμετοχής στην Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

αναρτήθηκε στις 20 Οκτ 2015, 6:42 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγαπητοί Συνάδελφοι Περιβαλλοντολόγοι,
Στο πλαίσιο υποστήριξης και συντονισμού των ενεργειών της Ε.Π.Π.Ε. στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Ένωση επανασυστήνει την Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε όλους τους Περιβαλλοντολόγους - μέλη της Ε.Π.Π.Ε. που εργάζονται σε δομές εκπαίδευσης.

Βασικοί στόχοι της Ομάδας αποτελούν:
- Η διεκδίκηση αναθέσεων Μαθημάτων Περιβαλλοντικού Περιεχομένου στις Δομές Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
- Η στελέχωση των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης με Περιβαλλοντολόγους
- Η στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με Περιβαλλοντολόγους
- Η αναγνώριση Εκπαιδευτικής Επάρκειας του Πτυχίου μας 

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά στην Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, παρακαλούνται να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους με αποστολή email στο grammateia@eppe.gr  μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Comments