Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από Υπουργό ΥΠΕΚΑ για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

αναρτήθηκε στις 20 Σεπ 2010, 12:37 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 20 Σεπ 2010, 12:41 π.μ. ]
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας με την ανάπτυξη βιοκλιματικών υποδομών εκπαίδευσης, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, υπέγραψε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων βιοκλιματικών σχολικών κτιρίων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» . 

Πρόκειται για την ανέγερση νέων, πρότυπων σχολικών κτιρίων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ενσωματώνουν πλήρως τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα συνδυάζουν τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με παθητικά και ενεργειακά ηλιακά συστήματα, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, θα εξασφαλίζουν τις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης των μαθητών, αλλά και την παιδευτική αγωγή της αειφορίας για τη μαθητική κοινότητα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του, με τη συγκεκριμένη πρόσκληση «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία», ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ.
Comments