Σχέδιο Δράσης της ΕΠΠΕ 2010-2011

αναρτήθηκε στις 2 Μαρ 2010, 12:21 μ.μ. από το χρήστη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ   [ ενημερώθηκε 5 Μαρ 2010, 10:09 π.μ. ]
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΠΕ αντιλαμβανόμενο την δυσκολία των καιρών, άλλα και παράλληλα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον κλάδο μας, αποφάσισε την δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης προκειμένου να βελτιώσει κατά το δυνατό την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της λειτουργία της.

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι να αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικού προγραμματισμού της λειτουργίας της ΕΠΠΕ, θέτοντας στόχους και προτεραιότητες καθώς επίσης να δημιουργεί έναν «οδικό χάρτη» για τις διεκδικήσεις της και τις ενέργειες της. Είναι ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις αλλαγές στις συνθήκες που δημιουργεί «εξωτερικό περιβάλλον», ενώ παράλληλα θα αποτελεί και ένα εργαλείο αξιολόγησης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Είναι ένα κείμενο που ανταποκρίνεται στο που θα θέλαμε να φτάσει η Ένωση, που θέτει άμεσα εφικτούς, άλλα και μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμοι. Στόχους ωστόσο, τους οποίους θα πρέπει να προγραμματίσει προπαρασκευαστικά η Ένωση προκειμένου μακροπρόθεσμα να μπορεί να ανταποκριθεί στον καταστατικό της ρόλο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των επιστημόνων περιβαλλοντολόγων και την προαγωγή της περιβαλλοντικής επιστήμης.

Το κείμενο του Σχεδίου Δράσης βρίσκεται επισυναπτόμενο στο τέλος της σελίδας μαζί με μια φόρμα αξιολόγησης, στην οποία τα μέλη καλούνται εφ’όσων επιθυμούν να παραθέσουν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους. Παρακαλείστε να στέλνετε την φόρμα αξιολόγησης στο email της γραμματείας της ΕΠΠΕ (grammateia@eppe.gr).

Για το ΔΣ,
Γιώργος Γεωργιάδης
Μέλος ΔΣ ΕΠΠΕ
ĉ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
4 Μαρ 2010, 11:06 π.μ.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
2 Μαρ 2010, 12:25 μ.μ.
Comments