Σχόλιο της ΕΠΠΕ στην δημόσια διαβούλευση Σύστημα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών.

αναρτήθηκε στις 19 Δεκ 2009, 12:42 μ.μ. από το χρήστη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ   [ ενημερώθηκε 30 Ιαν 2010, 1:15 μ.μ. ]
Η Ε.Π.Π.Ε. στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου για την Παιδεία έχει καταθέσει τις προτάσεις της για την θέση των περιβαλλοντολόγων στην εκπαίδευση στο ( http://www.opengov.gr/ypepth/?p=7&cp=38#comment-2767) αριθμός σχολίου 362, Β΄ Κρίση και Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης.

Καλεί εκείνους που συμφωνούν με τις θέσεις της να υποστηρίξουν πατώντας την επιλογή «το βλέπω θετικά» στο τέλος του σχολίου ως την Παρασκευή 4/12.

Το σχόλιο:

Με αφορμή της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα θέματα προσλήψεως εκπαιδευτικών, η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ) θίγει το θέμα πρόσληψης Περιβαλλοντολόγων στην τυπική εκπαίδευση. Το αίτημα αυτό έχει κατατεθεί με επιστολές και διαβήματα προς το Υπουργείο.

Με πολλές προσδοκίες διαπιστώνουμε την πρόθεση της νέας κυβέρνησης να δώσει επιτέλους περισσότερη σημασία στα Περιβαλλοντικά Θέματα. Η ΕΠΠΕ όμως, όπως και όλη η σχετική επιστημονική κοινότητα, υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να προωθηθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη χωρίς μια σωστή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, που θα καταφέρνει να ευαισθητοποιήσει τους αυριανούς πολίτες και να τους καταστήσει υπεύθυνους, ικανούς και ενεργούς να προσφέρουν τα μέγιστα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σήμερα, όμως, η Π.Ε. διδάσκεται στα σχολεία μόνο ως επιλεγόμενο μάθημα από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων , χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένης γνώσης ή συνάφειας με τις επιστήμες του περιβάλλοντος και τις αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Την ίδια στιγμή όμως η Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως ορίζει και το Π.Δ. 405/95, ΦΕΚ228/6-11-95, Άρθρο1, είναι μέρος του επιστημονικού αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων των Περιβαλλοντολόγων, οι οποίοι έχουν την αντίστοιχη και κατάλληλη κατάρτιση ήδη από τις προπτυχιακές σπουδές τους. Παρά ταύτα, ο κλάδος των Περιβαλλοντολόγων αποκλείεται από το χώρο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (σχολεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλα).

Οι Πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι ζητάμε:

1ον: την αυτόματη αναγνώριση της εκπαιδευτικής μας ιδιότητας και

2ον: κατ’ επέκταση, το διορισμό Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων, που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, ως υπευθύνων για το Μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και για τη διδασκαλία συναφών μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με Α΄ ή Β΄ ανάθεση,

3ον: την ένταξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ωρολόγιο πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως κανονικό Μάθημα,

4ον: τη στελέχωση των κατά τόπους Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) με Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους, με στόχο το διεπιστημονικό χαρακτήρα στη σύνθεση της παιδαγωγικής ομάδας, την εφαρμογή των βασικών αρχών και μεθόδων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τη σωστότερη ενημέρωση των επισκεπτών και την αρτιότερη λειτουργία των Κέντρων.
Comments