Συνάντηση μεταξύ της Αντιπρύτανης Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού Παν. Αιγαίου και αντιπροσωπίας του ΔΣ της ΕΠΠΕ

αναρτήθηκε στις 7 Δεκ 2010, 12:58 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ

Ανακοινώνεται ότι τη Πέμπτη 18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Αντιπρύτανης Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Καθηγήτριας Αγγελική Δημητρακοπούλου και αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΠΠΕ αποτελούμενη από τους Μ. Μπαλή και Κ. Τοπουζέλη. Η συνάντηση αφορούσε τη στέγαση της ΕΠΠΕ στο κτήριο της Βουλγαροκτόνου, τρόπων διοικητικής υποστήριξης των συλλόγων αποφοίτων του Παν. Αιγαίου και επιμέρους θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας της ΕΠΠΕ προς τους υπόλοιπους συλλόγους αποφοίτων. Στη συνάντηση επικράτησε ταύτιση απόψεων σε όλα τα θέματα και εκφράστηκε η βούληση για προσπάθεια εντονότερης συνεργασία μεταξύ της ΕΠΠΕ και των πρυτανικών αρχών.

Comments