Συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Προέδρου της ΕΠΠΕ

αναρτήθηκε στις 7 Δεκ 2010, 12:59 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ
Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του  Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Ι. Ματσίνου και του προέδρου της ΕΠΠΕ κ. Φ. Κουρμούση. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και αφορούσε τρέχοντα θέματα της ΕΠΠΕ όπως οι τυχών ενέργειες για το νέο επικείμενο προεδρικό διάταγμα κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων, η στέγαση σε γραφείο του κτηρίου της Βουλγαροκτόνου και η κατοχύρωση δικαιωμάτων στη Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων και διάθεση συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Περιβάλλοντος και της ΕΠΠΕ. Προγραμματίστηκαν δράσεις υποστήριξης της ΕΠΠΕ σε συλλογικά όργανα και κοινωνικούς φορείς.
Comments