Σύντομη Ανασκόπηση Έτους 2015

αναρτήθηκε στις 18 Φεβ 2016, 4:13 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι Περιβαλλοντολόγοι,


το 2015 σηματοδότησε την ενεργοποίηση της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων μετά από ένα διάστημα αδράνειας αρκετών χρόνων. Όπως γνωρίζετε, μετά από την Γενική Συνέλευση της 13/6/2015, αποφασίστηκε η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, οι οποίες έγιναν τελικά στις 6/9/2015. Δυστυχώς η συμμετοχή δεν ήταν αυτή που ελπίζαμε, αλλά ο αντικειμενικός σκοπός επετεύχθη και το νέο ΔΣ ανέλαβε και τυπικά μετά την πρώτη συνεδρίαση της 14/9/2015.

Από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, ο χρόνος που έχει περάσει δεν είναι πολύς αλλά υπήρξε πυκνός σε δράσεις σχετικά με την Ένωση. Οι βασικότερες δράσεις που αναλάβαμε σε αυτό το διάστημα και οι στόχοι μας ήταν οι εξής:

 • Έγινε καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης και μαζεύτηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία (σφραγίδες, μπλοκ αποδείξεων, αλληλογραφίες, κωδικοί πρόσβασης, υπολογιστές κτλ). Παράλληλα ζητήθηκε από όλα τα μέλη που είχαν κατά το παρελθόν πρόσβαση σε περιουσία της Ένωσης να παραδώσουν ότι είχαν ακόμα στην κατοχή τους.

 • Παράλληλα, ξεκίνησε μία προσπάθεια για την τακτοποίηση των λογιστικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων της Ένωσης, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Θα σας γίνει αναλυτική ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.

 • Προσπαθήσαμε να τονώσουμε το ενδιαφέρον των Μελών για την Ένωση, με την ίδρυση Ομάδων Εργασίας, την χρήση του διαδικτύου (site, facebook κτλ) σαν μέσα ενημέρωσης των μελών, την αποστολή ενημερωτικών email και άλλα. Οι Ομάδες που έχουν ξεκινήσει ήδη την δράση τους είναι η Ομάδα Εκπαίδευσης, η Ομάδα Social Media και η Ομάδα Υποστήριξης Νέων Περιβαλλοντολόγων.

 • Ενεργοποιήσαμε τον δίαυλο επικοινωνίας με το Τμήμα μέσα από επαφές με τον Πρόεδρο κ. Δημητρακόπουλο και τον Σύλλογο των Φοιτητών. Έχουν ήδη δρομολογηθεί δράσεις που θα κάνουν χρήση αυτών των διαύλων για θέματα όπως το ΠΔ των Περιβαλλοντολόγων, την υποστήριξη των νέων Περιβαλλοντολόγων κτλ, για τα οποία θα ενημερωθείτε μόλις υπάρχουν σχετικές εξελίξεις.

 • Συντηρήσαμε υφιστάμενες επαφές με σκοπό την εξωστρέφεια της Ένωσης, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή μας ως αξιολογητές στον θεσμό του Ecomobility, και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και νέες όπως η συνεργασία μας με το Γαλλικό Ινστιτούτο.

 • Παράλληλα κάναμε προσπάθειες να υποστηρίξουμε συναδέλφους σε ζητήματα που άπτονται των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, όπως στην περίπτωση της υπογραφής των Μελετών Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Λυμάτων, στις Αναθέσεις του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ενώ ήδη  σχεδιάζονται κάποιες επιπλέον ενέργειες και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια, αναλόγως της πορείας τους.


Στο άμεσο μέλλον, οι βασικότεροι στόχοι που έχουμε θέσει είναι:

 • Να προχωρήσει η αναθεώρηση του Καταστατικού της Ένωσης που έχει παγώσει

 • Να συνεργαστούμε με το Τμήμα του Πανεπιστημίου για να πιέσουμε το θέμα του ΠΔ όσο είναι δυνατόν καθώς και άλλες δράσεις

 • Να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της Ένωσης με νέες συνεργασίες με διάφορους φορείς

 • Να ενισχύσουμε την δράση των Ομάδων Εργασίας

 • Να παρέχουμε υποστήριξη στους νέους Συναδέλφους


Ο μεγάλος στόχος μας βέβαια παραμένει η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων στις δραστηριότητες της Ένωσης ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία ισχυρή Ένωση που θα μπορεί να μας εκπροσωπεί όλους.


Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντική για την οικονομική - και όχι μόνο - βιωσιμότητα της Ένωσης, η καταβολή από όλους μας της ετήσιας συνδρομής μας για το νέο έτος καθώς και η παρακίνηση άλλων συναδέλφων και φίλων να κάνουν το ίδιο. Μην ξεχνάμε πως η Ένωση είμαστε εμείς!


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το ΔΣ της ΕΠΠΕ


Comments