Προκήρυξη προγράμματος για την περιβαλλοντική εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας, με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

αναρτήθηκε στις 14 Δεκ 2011, 1:21 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 14 Δεκ 2011, 1:23 π.μ. ]

Το έργο αφορά σε «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ».

Ο δικαιούχος (= αυτός δηλαδή που μπορεί να υποβάλλει πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας) είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΔΒΜ) σε συνεργασία / σύμπραξη με εποπτευομένους φορείς του Υπουργείου Παιδείας (όπως τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα Πανεπιστήμια).

Συνημμένη η σχετική προκήρυξη του έργου και τα σχετικά έντυπα που θα πρέπει να ετοιμαστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1895

Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
14 Δεκ 2011, 1:21 π.μ.
ċ
Συνοδευτικάαρχεία.zip
(917k)
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
14 Δεκ 2011, 1:21 π.μ.
Comments