Υπέρ της συνέχισης λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης τάσσεται η ΕΠΠΕ

αναρτήθηκε στις 19 Φεβ 2016, 3:52 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Ε.Π.Π.Ε.) στηρίζει το έργο των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και την αδιάλειπτη λειτουργία τους, με στελέχη που υποστήριξαν και προώθησαν το θεσμό των Κ.Δ.Β.Μ. από την έναρξη της λειτουργίας τους μέχρι σήμερα. Θεωρούμε πως μια διακοπή του έργου στη μέση της εκπαιδευτικής περιόδου (στις 29/02/2016 για τις περισσότερες περιφέρειες της χώρας) θα υπονομεύσει σημαντικά το θεσμό της Δια Βίου Μάθησης στην χώρα.

Η λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, όμως, ήδη μέχρι σήμερα έχει παράξει πολλαπλά οφέλη οικονομικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα στην κοινωνία. Αυτό το πέτυχαν με την παροχή επιμόρφωσης και επικαιροποίησης των προσόντων για περίπου 250.000 εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε αυτοί να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να ενισχύσουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Επίσης, τα Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρουν θέσεις εργασίας σε εκατοντάδες στελέχη και εκπαιδευτές ωρομίσθιας απασχόλησης. 

Η επιμόρφωση, μεταξύ άλλων, μέσα από τα υλοποιούμενα προγράμματα στο θεματικό άξονα «Ποιότητα ζωής –Περιβάλλον» συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας πιο ίσης, πιο ανοιχτής, πιο αειφόρου και πιο πράσινης κοινωνίας, προωθώντας την ανάπτυξη αυτόνομης δράσης, συλλογικού κοινωνικού πνεύματος και περιβαλλοντικής συνείδησης.

Εκτιμούμε ότι το έργο των δημόσιων Κ.Δ.Β.Μ. προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την υλοποίηση εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων σε επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρήσεις, ιδιώτες επαγγελματίες και άνεργους κ.α. με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων, στάσεων και αξιών που θα τους βοηθούν να διαπραγματεύονται και να σχεδιάζουν ατομικά και συλλογικά τους όρους της αειφορίας στον τομέα τους, προσδιορίζοντας αυτόνομα το παρόν τους και επαγρυπνώντας για το μέλλον των γενεών που θα έλθουν. H σύνδεση των Κ.Δ.Β.Μ. με την αγορά εργασίας μπορεί να προωθηθεί μέσω της ανοιχτής επικοινωνίας των με φορείς όπως: η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, τα επαγγελματικά και επιστημονικά Επιμελητήρια της Χώρας, το αντίστοιχο αρμόδιο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο CEDEFOP, το μοναδικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο που βρίσκεται στην Ελλάδα κ.α.

Θεωρούμε πως οι πρωτόγνωρες στιγμές που διέρχεται ο τόπος επιτάσσουν την πλέον ορθολογική διαχείριση και τη συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό με την αδιάλειπτη λειτουργία των δημόσιων Κ.Δ.Β.Μ.


Comments