Υψηλή κατάταξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε διεθνή αξιολόγηση

αναρτήθηκε στις 23 Μαρ 2012, 2:14 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (20/03/2012)

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εμφανίζεται στο καλύτερο 3% έως 5% της παγκόσμιας κατάταξης 20.372 ιδρυμάτων σύμφωνα με την τελική έκδοση world ranking universities 2012 (webometrics.info 2012). Ακόμα πιο σημαντική είναι η κατάταξη του στην 7η θέση ανάμεσα στα 23 Ελληνικά ΑΕΙ και στο σύνολο των 64 ελληνικών ιδρυμάτων και δομών που ταξινομούνται. Χαρακτηριστική δε είναι και η βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος από την προηγούμενη χρονιά, στην 865η από την 920η θέση μεταξύ 20.372 ιδρυμάτων απ΄ όλο τον κόσμο, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη παραγωγή σημαντικού επιστημονικού έργου από την ακαδημαϊκή του κοινότητα.

Η κατάταξη των Ιδρυμάτων σύμφωνα με το σύστημα webometrics βασίζεται (Μελέτη του Διαπανεπιστημιακού Δικτύου Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης, 2012) σε αξιόπιστους δείκτες που εκφράζουν την «ορατότητα» (visibility) του Ιδρύματος στο διαδίκτυο, όπως δηλαδή όγκος του διαθέσιμου στο διαδίκτυο ερευνητικού έργου, αριθμός των εξωτερικών συνδέσεων που οδηγούν σ΄αυτό και πλήθος παραπομπών σ’ αυτό. Η συγκεκριμένη κατάταξη με βάση τα δεδομένα του διαδικτύου λαμβάνει υπόψη τη συνολική εικόνα των ιδρυμάτων αναδεικνύοντας το σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων των καθηγητών και ερευνητών του.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, την υποχρηματοδότηση της έρευνας, αλλά και της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ΑΕΙ, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία η υψηλή κατάταξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγκρινόμενο με αντίστοιχα ιδρύματα ισχυρότερων χωρών της Ευρώπης και του κόσμου. Ας σημειωθεί πως το σύνολο των πανεπιστημίων που κατατάσσονται στο καλύτερο 1%, ή 5%, ή 10% αναφέρονται σε χώρες με υψηλότερο ΑΕΠ και πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων και δαπάνη ανά φοιτητή. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορούν την περιφερειακότητα, την ιδιομορφία της νησιωτικής πολυδιάσπασής του και την εντονότατη ακαδημαϊκή υποστελέχωσή του αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα. Παρά τις δυσχερέστατες συνθήκες λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η δυναμική παρουσία τού επιστημονικού του προσωπικού στον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και η συνεχής ανάπτυξή του καταδεικνύουν τα ουσιώδη ποιοτικά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του, τα οποία συνθέτουν την ταυτότητα ενός σύγχρονου, καινοτόμου και πραγματικά ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού ιδρύματος.
Comments