Δράσεις ΕΠΠΕ

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δράσεις της ΕΠΠΕ. Συνοπτικά περιέχονται:
  • το Δελτίο Ενημέρωσης (newsletter),
  • τo Ηλεκτρονικό Περιοδικό metaπεριβ@λλον,
  • τα αφιερώματα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
  • τα προγράμματα ΕΤΕΡΠΣ:
    - "Προστασία και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής δικτύου NATURA 2000, στον κόλπο της Καλλονής της νήσου Λέσβου" και
    - "Παρατηρητές περιβάλλοντος",
  • τη συνεργασία UNEP F1 και ΕΠΠΕ.
  • το Δίκτυο Επιστημών Περιβάλλοντος (ΔΕΠ)