Αφιερώματα στην Ημέρα Περιβάλλοντος

Τα έτη 2004 και 2005 η ΕΠΠΕ αποφάσισε να εκδώσει Αφιερώματα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου, δίνοντας το βήμα σε ανθρώπους - επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον χώρο. Τα αφιερώματα αυτά επισυνάπτονται με την ελπίδα να συνεχιστεί η προσπάθεια δημιουργίας αφιερωμάτων σε ετήσια βάση.

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 05 06 2005


Editorial 3
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ: ECOLABEL ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ
 

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 05 06 2004

Editorial 3
SEX & THE ENVIRONMENT
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΣ ΓΙΝΕΙ Η ΦΥΣΗ...Ο ΟΙΚΟΣ ΜΑΣ

 
Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
1 Φεβ 2010, 3:50 π.μ.
Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
1 Φεβ 2010, 3:50 π.μ.
Comments