Δικτύο Επιστημόνων Περιβάλλοντος (ΔΕΠ)

Η ΕΠΠΕ αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ενός συλλογικού επιστημονικού φορέα που θα περιλαμβάνει όλες τις επιστημονικές ειδικότητες συναφών με την περιβαλλοντική επιστήμη πήρε την πρωτοβουλία στα τέλη του 2004 να οργανώσει συναντήσεις και διαβουλεύσεις ως προς την δημιουργία ενός Δικτύου Επιστημόνων Περιβάλλοντος (Δ.Ε.Π.). Το εγχείρημα κρίθηκε επιτυχημένο μιας για πρώτη φορά δραστηριοποιήθηκαν και συναντήθηκαν 12 ειδικότητες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επιστήμη. Μάλιστα τις συναντήσεις των επιστημονικών φορέων διατυπώθηκε ένα σχέδιο διακήρυξης αρχών το οποίο επισυνάπτεται.

Έκπτωτε, πραγματοποιήθηκαν πολλές συζητήσεις και προβληματισμοί ως προς την οργάνωση και νομική μορφή του υπό ίδρυση ΔΕΠ. Το εγχείρημα ενώ είχε την καθολική αποδοχή από τις επιστημονικές ειδικότητες, δεν εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου. Παρόλα αυτά, στις μέρες μας παραμένει άκρως επίκαιρο λόγω της δημιουργίας αυτόνομου Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) και της ανυπαρξίας επίσημου επιστημονικού φορέα ειδικού σε περιβαλλοντικά θέματα που να συγκεράζει, να αξιολογεί, και να προτείνει προτάσεις για την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας μας. Η ΕΠΠΕ στοχεύει να επαναδραστηριοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα για την δημιουργία ενός επιστημονικού δικτύου - επιμελητηρίου, σε ευρωπαϊκά πρότυπα, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις επιστημονικές ειδικότητες που ειδικεύονται στην περιβαλλοντική επιστήμη.

Υποσελίδες (1): Ειδικότητες ΔΕΠ
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
31 Ιαν 2010, 3:36 π.μ.
Comments