Ηλεκτρονικό περιοδικό metaπεριβ@λλον

Το ηλεκτρονικό περιοδικό metaπεριβ@λλον  γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2003 σαν ένα ενημερωτικό δελτίο και ως ένας χώρος προβληματισμού για τα περιβαλλοντικά δρώμενα της Ελλάδας. Προγραμματισμένο ως διμηνιαίο ηλεκτρονικό έντυπο περιείχε θέματα που αφορούσαν την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων (νερό, αέρας, έδαφος), την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη κ.α.

Το metaπεριβ@λλον έχει ιστορία 15 τευχών και 3 χρόνων λειτουργίας (Ιούνιος 2003 - Ιούνιος 2006). Διακόπηκε η έκδοση του τον Ιούνιο του 2006 παρόλα αυτά αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Ομάδας Επικοινωνίας της ΕΠΠΕ. Ευελπιστούμε πολύ σύντομα να επανεκδοθεί και να αποτελέσει ένα έντυπο ενημέρωσης και προβληματισμού των επιστημόνων που ασχολούνται με το περιβάλλον στην χώρα μας.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα παλαιότερα τεύχη του metaπεριβ@λλον (εξώφυλλο - περιεχόμενα).

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα παλαιότερα τεύχη του metaπεριβ@λλον.
Comments