Δελτίo Ενημέρωσης (Newsletter)

Η ΕΠΠΕ ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2003 να εκδίδει σε τακτικά χρονικά διαστήματα Δελτία Ενημέρωσης (newsletters). Τα δελτία αρχικά ήταν δεκαπενθήμερα, και στην συνέχεια μετατράπηκαν σε μηνιαία. Η έκδοση τους διακόπηκε τον Ιούνιο του 2007 αλλά με νέα απόφαση του ΔΣ θα επανεκδίδονται σε μηνιαία βάση. Τα δελτία θα περιέχουν ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα της Ένωσης, τις δράσεις και τις θέσεις της, καθώς και θέσεις εργασίας, ενημέρωση για εκδηλώσεις - ημερίδες κλπ.

Εδώ μπορείτε να δείτε με χρονολογική σειρά τα προηγούμενα τεύχη των Δελτίων Ενημέρωσης (newsletters) της ΕΠΠΕ.

Comments