Δράσεις UNEP FI στην Ελλάδα

1. Ημερίδα UNEP FI στην Αθήνα, Ιούνιος 2006

Στις 22 Ιουνίου 2006 διοργανώθηκε από το UNEP FI σε συνεργασία με την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και τις ελληνικες τράπεζες Emporiki και Eurobank ένα συνέδριο με θέμα: "Ποια η περιβαλλοντική ευθύνη των Τραπεζών;". Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να συμβάλλουν οι τράπεζες στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα πρακτικά και τις παρουσιάσεις του συνεδρίου αυτού μπορείτε να βρείτε εδώ.


2. Έρευνα πρακτικών αειφορίας του τραπεζικού κλάδου, Δεκέμβριος 2006

Το UNEP FI σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος εκπόνησε κατά το διάστημα Ιούλιος - Δεκέμβριος 2006 μια πανελλαδική έρευνα για να διαγνώσει την κατάσταση του χρηματοοικονομικού κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Συνημμένα παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια της έρευνας αυτής (ερωτηματολόγιο για Τράπεζες, ερωτηματολόγιο για το κοινό και εμπλεκόμενους φορείς). Επιπρόσθετα συνημμένα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την έρευνα αυτή (συνοπτικό φυλλάδιο παρουσίασης αποτελεσμάτων, πλήρης έκθεση της έρευνας).


3. Συνέδριο UNEP FI, Ιανουάριος 2007

Στις 18-1-2007 διοργανώθηκε από το UNEP FI σε συνεργασία με την Τράπεζα Alpha Bank ένα συνέδριο αποκλειστικά για τον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας για τις υφιστάμενες πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η έρευνα αυτή εκπονήθηκε από το UNEP FI σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος και την υποστήριξη της Εταιρείας Συμβούλων SD Sustainable Development. Στο συνέδριο αυτό συζητήθηκαν, μεταξύ του ελληνικού χρηματοοικονομικού κλάδου και του UNEP FI, οι ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα, ώστε να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη στην Ελλάδα μέσω των τραπεζών και των ασφαλιστικών οργανισμών. Επιπρόσθετα σημειώθηκε η σημασία της θέσης της Ελλάδας για την επιρροή παρόμοιων δράσεων στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων και της μέσης ανατολής. Συνημμένα βρείτε τα σχετικά δελτία τύπου πρίν και μετά την ημερίδα. Τα πρακτικά και τις παρουσιάσεις του συνεδρίου αυτού μπορείτε να βρείτε εδώ.

ĉ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 3:48 π.μ.
ĉ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 3:48 π.μ.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 3:47 π.μ.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 3:46 π.μ.
ĉ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 3:54 π.μ.
ĉ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 3:54 π.μ.
Comments