Η Ένωση‎ > ‎

Άξονες Δράσεων

Σύμφωνα με τις αρχές και τις θέσεις που καθορίστηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της παρούσας περιόδου οι επιθυμητοί άξονες – δράσεις για την περίοδο 2009-2011 είναι:

A. Αύξηση της εξωστρέφειας και αναβάθμιση του ρόλου της Ένωσης και των Περιβαλλοντολόγων στην ελληνική κοινωνία.  Συνεργασίες με άλλους φορείς
Α.1.:  Συμμετοχή της ΕΠΠΕ σε συμβουλευτικούς μηχανισμούς της Ελληνική Πολιτείας

Α.2.: Ανάληψη  διερευνητικής πρωτοβουλίας της ΕΠΠΕ για την δημιουργία ενός ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α.3.  Σύνδεση της ΕΠΠΕ με τις πολιτικές παρατάξεις της χώρας
Α.4.  Συνεργασία της ΕΠΠΕ με Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. και Διεθνείς Περιβαλλοντικούς Οργανισμούς
Α.5.  Συμμετοχή σε ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες – συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις.


B. Ενίσχυση της εικόνας και αναγνώριση της ΕΠΠΕ στην Ελληνική κοινωνία. Προβολή και Επικοινωνία της ΕΠΠΕ.
Β.1. Παρέμβαση της ΕΠΠΕ σε σημαντικά ζητήματα για το περιβάλλον
Β.2. Σχέση της ΕΠΠΕ με τα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης
Β.3. Προβολή της ΕΠΠΕ

Γ. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των περιβαλλοντολόγων και διεκδικήσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Γ.1.  Ομάδες εργασίας και υποστήριξης επαγγελματικών και κλαδικών δικαιωμάτων
Γ.2. Προώθηση της ειδικότητας του Περιβαλλοντολόγου στο Δημόσιο φορέα
Γ.3  Σχέση της ΕΠΠΕ με το Πανεπιστήμιο


Δ. Δημιουργία ενός νέου λειτουργικού προτύπου της ΕΠΠΕ για αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των πολιτικών της.

Δ.1  Επικοινωνία με τα μέλη
Δ.2  Λειτουργία περιφερειακών τμημάτων ΕΠΠΕ
Δ.3  Παροχή (νέων) υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τα μέλη


E. Υποστηρικτικές ενέργειες οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας

Ε.1  βελτίωση του υποστηρικτικού μηχανισμού της γραμματείας
Ε.2  αναβάθμιση και αυτοματοποίηση βάσεων δεδομένων
Ε.3.  Οικονομική ενδυνάμωση της ΕΠΠΕ

Οι άξονες δράσεις προέρχονται από το σχέδιο δράσης της ΕΠΠΕ για τα έτη 2010-2011 το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος της σελίδας.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
2 Μαρ 2010, 12:02 μ.μ.
Comments