Η Ένωση‎ > ‎

Διοικητικό Συμβούλιο (2009 - 2011)

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Π.Π.Ε. όπως προέκυψε μετά τις εκλογές της 7ης Οκτωβρίου 2009 και είναι η ακόλουθη:

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Πρόεδρος:                            Κουρμούσης Φώτης
Αντιπρόεδρος:                      Τσολάκης Γεώργιος
Γραμματέας:                         Μούντριχας Αναστάσιος
Ταμίας:                                Καρίβαλη Μαριάννα
Αναπληρωτής Γραμματέας:    Μπαλής Μάριος
Μέλη:                                  Γεωργιάδης Γεώργιος
                                           Λάμπρου Δημήτριος

Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.:
                                           Στυλογίαννη Αικατερίνη