Η Ένωση‎ > ‎

Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των εκλογών της 23ης Ιουνίου 2019, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Π.Ε. για τη διετία 2019-2021 διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος:                    Ηλιόπουλος Γεώργιος: (giliopoulos@eppe.gr)

Αντιπρόεδρος:              Δημήτρης Πειρουνάκης (dpeirounakis@eppe.gr)

Γενικός Γραμματέας:   Νέλλας Νικόλαος: (nnellas@eppe.gr)

Ειδικός Γραμματέας:    Αντωνοπούλου Γεωργία (gantonopoulou@eppe.gr)

Ταμίας:                         Κατερίνα - Πηγή Σταύρου (kpstavrou@eppe.gr)

Μέλη ΔΣ:                     Καραβιτάκης Λευτέρης (ekaravitakis@eppe.gr)

                                     Κυριακόπουλος Πέτρος (pkyriakopoulos@eppe.gr)


Για να επικοινωνήσετε συνολικά με όλα τα μέλη του Δ.Σ. μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο (ds@eppe.gr)

Comments