Η Ένωση‎ > ‎

Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των εκλογών της 11ης Ιουλίου 2021, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Π.Ε. για τη διετία 2021-2023 διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος:                    Πειρουνάκης Δημήτριος: (dpeirounakis@eppe.gr)

Αντιπρόεδρος:              Αντωνοπούλου Γεωργία (gantonopoulou@eppe.gr)

Γενικός Γραμματέας:   Τασιός Παναγιώτης: (ptasios@eppe.gr)

Ειδικός Γραμματέας:    Φράγκου Γιασεμή (jfrangos@eppe.gr)

Ταμίας:                         Κατερίνα - Πηγή Σταύρου (kpstavrou@eppe.gr)

Μέλη ΔΣ:                     Μπαλής Μάριος (mbalis@eppe.gr)

                                     Λυχναρόπουλος Κωνσταντίνος (klychnaropoulos@eppe.gr)


Για να επικοινωνήσετε συνολικά με όλα τα μέλη του Δ.Σ. μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο (ds@eppe.gr)

Comments