Η Ένωση‎ > ‎

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Π.Π.Ε. όπως προέκυψε μετά τις εκλογές της 18ης Ιουνίου 2017 είναι η ακόλουθη:

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Πρόεδρος:                            Γεωργίου Δημήτριος  (dgeorgiou@eppe.gr)
Αντιπρόεδρος:                      Παπανικολάου Μαρία (mpapanikolaou@eppe.gr)
Γενικός Γραμματέας:            Νίκος Νέλλας (nnellas@eppe.gr)
Ειδικός Γραμματέας:            Ρηγίζος Νικόλαος (nrigizos@eppe.gr)
Ταμίας:                                 Εταιρίδου Κυριακή (ketairidou@eppe.gr)
Μέλη:                                   Γιώργος Ηλιόπουλος (giliopoulos@eppe.gr)
                                            Δημήτρης Πειρουνάκης (dpeirounakis@eppe.gr)


Για να επικοινωνήσετε με όλα τα μέλη του Δ.Σ. μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο ds@eppe.gr 
Comments