Γεωργιάδης Γεώργιος

Ο Γιώργος Γεωργιάδης αποφοίτησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος το 1996, είναι κάτοχος Msc στις «Τεχνικές και μέθοδοι στην ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση του χώρου» από το τμήμα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ. Κατοικεί και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη και ασχολείται με το αντικείμενο του αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Από το 2004 συνεργάζεται στην εκπόνηση του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου «Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΠΠΕ από το 2009.
Comments