Λάμπρου Δημήτριος

Ο Δημήτρης Λάμπρου είναι απόφοιτος του Τμήματος Περιβάλλοντος από το 2000. Εργάζεται στη Μυτιλήνη ως ιδιώτης μελετητής και ασχολείται με την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον σχεδιασμό και την εμπορία συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων καθώς και με τις πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης επιχειρήσεων και φορέων. Είναι αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΠΠΕ από το 2009.Comments