Τσολάκης Γεώργιος

Ο Τσολάκης Γεώργιος αποφοίτησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος Παν. Αιγαίου. Κατοικεί και εργάζεται στην Αθήνα ως περιβαλλοντικός σύμβουλος και διατηρεί τεχνικό γραφείο εκπόνησης μελετών.  Είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΠΠΕ από το 2005.
Comments