Η Ένωση‎ > ‎

Κλαδικές Ομάδες Εργασίας

Οι Κλαδικές Ομάδες Εργασίας δημιουργήθηκαν με στόχο να συντονισθούν καλύτερα οι ενέργειες της Ένωσης. Η κάθε ομάδα δραστηριοποιείται στο θεματικό της αντικείμενο και ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για τα συμπεράσματα - αποτελέσματα των ενεργειών της.

Οι ομάδες εργασίας της ΕΠΠΕ είναι: