Ομάδα Επικοινωνίας

Υπεύθυνος ομάδας : Μούντριχας Αναστάσιος
 
Η ομάδα επικοινωνίας έχει ως κύριο ρόλο την διάθεση και διαχείριση των κειμένων και των θέσεων της ΕΠΠΕ (exploitation) που παράγει η ομάδα τεκμηρίωσης προς τρίτα μέρη (πολιτικές παρατάξεις, δημοσιογράφους, ΜΚΟ κ.ο.κ.), καθώς επίσης και την ρύθμιση των σχέσεων της ΕΠΠΕ με τα μέρη αυτά.

 


Comments