Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εκπρόσωπος της ομάδας στο Δ.Σ.: Μαρία Παπανικολάου

Στόχοι:
α) Διεκδίκηση αναθέσεων Μαθημάτων Περιβαλλοντικού Περιεχομένου στις Δομές Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
β) Στελέχωση των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης με Περιβαλλοντολόγους
γ) Στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με Περιβαλλοντολόγους
δ) Αναγνώριση Εκπαιδευτικής Επάρκειας του Πτυχίου μας 
 
Δράσεις:
Η ομάδα στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση και συντονισμό μέσα από δράσεις, όπως: κατάθεση προτάσεων στο Υπουργείο Παιδείας, συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και δράσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δικτύωση και συνεργασία με σχετικούς φορείς κ.α.
Επισυνάπτονται σχετικά ενημερωτικά έγγραφα και επιστολές.
 
Έχει εκπονηθεί η γνωμοδότηση για το πράσινο σχολείο και ο ρόλος του περιβαλλοντολόγου σε αυτό, βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση της ιστοσελίδας της ΕΠΠΕ: http://sites.google.com/a/eppe.gr/enose-ptychiouchon-periballontologon-elladas-eppe/theseis-e-p-p-e/gnomod-prasino-sxoleio
Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
27 Ιουλ 2010, 2:45 π.μ.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
27 Φεβ 2010, 6:39 π.μ.
Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
27 Ιουλ 2010, 2:48 π.μ.
Comments