Εγγραφές - Συνδρομές

Ποιος μπορεί να γραφτεί στην Ένωση
Κάθε απόφοιτος περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ή απόφοιτος περιβαλλοντολόγος εξωτερικού με αναγνώριση του πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ) έχει το δικαίωμα να γίνει τακτικό μέλος της ΕΠΠΕ.

Στην Ένωση έχουν τη δυνατότητα να γραφτούν και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ως αρωγά μέλη, δηλαδή μπορούν να μετέχουν σε όλες τις διαδικασίες και να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια ενός τακτικού μέλους, εκτός του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Διαδικασία εγγραφής για αρωγά μέλη.

Διαδικασία εγγραφής

Για την εγγραφή στην ΕΠΠΕ απαιτούντται:
  1. Αίτηση εγγραφής,
  2. Αριθμός πτυχίου Τμήματος Περιβάλλοντος Παν. Αιγαίου, εφόσον η ΕΠΠΕ διατηρεί αντίστοιχο μητρώο αριθμών πτυχίου ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ή
  3. Δικαιολογητικά αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ για απόφοιτους εξωτερικού και
  4. Καταβολή του αντίστοιχου ποσού συνδρομής και αποστολή της απόδειξης κατάθεσης.
Η υπογεγραμμένη αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο grammateia@eppe.gr. Η εγγραφή στο μητρώο της Ένωσης ολοκληρώνεται με την λήψη των πρωτότυπων εγγράφων και της καταβολής του ποσού συνδρομής.

Καταβολή ποσού συνδρομής
Η καταβολή του ποσού συνδρομής στην ΕΠΠΕ μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους : 
  1. Με πληρωμή στο λογαριασμό τράπεζας της ΕΠΠΕ: Αριθμός Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας 132/296015-08 με επωνυμία "Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας" και αιτιολογία/σχόλιο: "Συνδρομή έτους ....(π.χ. 2016) - Ονοματεπώνυμο" ή "Συνδρομές ετών ..... (π.χ. 2014-2016) - Ονοματεπώνυμο" ή "Εγγραφή μέλους - Ονοματεπώνυμο" 
  2. Με πληρωμή μέσω webbanking: ΙΒΑΝ Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας: GR0201101320000013229601508με επωνυμία "Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας" και αιτιολογία/σχόλιο: "Συνδρομή έτους ..... (π.χ. 2016)- Ονοματεπώνυμο" ή "Συνδρομές ετών .... (π.χ. 2014-2016) - Ονοματεπώνυμο" ή "Εγγραφή μέλους - Ονοματεπώνυμο"
  3. Με πληρωμή στην ταμία της ΕΠΠΕ Κατερίνα - Πηγή Σταύρου (kpstavrou@eppe.gr) 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ αποστέλλετε απόδειξη κατάθεσης με email στο grammateia@eppe.gr. Με την λήψη της απόδειξης, η γραμματεία αποστέλλει email επιβεβαίωσης εγγραφής στο μέλος που εγγράφηκε ή ανανέωσε τη συνδρομή του. Αν εντός μίας εβδομάδας δεν λάβετε email επιβεβαίωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ταμία Κατερίνα - Πηγή Σταύρου (kpstavrou@eppe.gr).

Ποσό συνδρομής
  • Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο πόσό των 30 €
  • Όσοι καταβάλλουν τη συνδρομή τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο το το ποσό της συνδρομής είναι μειωμένο στα 20€.
  • Για τους άνεργους συναδέλφους το ποσό της συνδρομής είναι 15€ με την επίδειξη σχετικού επίσημου εγγράφου.
Χρονική διάρκεια συνδρομής
Η συνδρομή είναι ετήσια και καλύπτει ένα ημερολογιακό έτος.

Διαδικασία ανανέωσης συνδρομής
Για την ανανέωση της συνδρομή πρέπει να καταβληθεί το ποσό συνδρομής και να αποσταλεί το παραστατικό πληρωμής όπως ορίζεται στην παραπάνω διαδικασία "Καταβολή ποσού συνδρομής".

Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Με την ετήσια συνδρομή καλύπτεται η πρόσβαση στην συνδρομητική πληροφορία της Ένωσης (πρακτικά ΔΣ, θέσεις εργασίας, newsletter, κ.α.) για ένα ημερολογιακό έτος και παρέχεται διεύθυνση email, με τη μορφή yourname@eppe.gr .
ĉ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
11 Φεβ 2010, 2:45 π.μ.
Comments