Επικαιρότητα

Απόκτηση Αποκλειστικής Α' Ανάθεσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα ΣΔΕ

αναρτήθηκε στις 30 Αυγ 2016, 12:49 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στο πλαίσιο δράσεων της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και του Δ.Σ. της ΕΠΠΕ, επιτύχαμε να λάβουμε (κλάδος ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγοι) για πρώτη φορά την αποκλειστική Α' ανάθεση του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές. 

Έτσι απελευθερώνονται θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα 85 ΣΔΕ ανά την Ελλάδα που μέχρι σήμερα καλυπτόταν σε μεγάλο ποσοστό από μόνιμους αλλά και ωρομίσθιους εκπαιδευτές άλλων ειδικοτήτων όπως: ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Φυσιογνώστες, Βιολόγοι, Γεωλόγοι), ΠΕ12.08 (Χημικοί Μηχανικοί - Μεταλλειολόγοι), ΠΕ14.04 (Γεωπόνοι) και ΠΕ14.05 (Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος).

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και φιλοσοφία των ΣΔΕ μπορείτε να βρείτε εδω και εδώ
Θα ακολουθήσει ενημέρωση όταν βγει η προκήρυξη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ, ώστε όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έγκαιρα αίτηση για τις θέσεις αυτές.

Προτάσεις της ΕΠΠΕ για την αναβάθμιση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

αναρτήθηκε στις 2 Ιουν 2016, 2:22 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στα πλαίσια του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, η ΕΠΠΕ κατέθεσε τις προτάσεις της για την ουσιαστική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη με ταυτόχρονη ανάθεση της διδασκαλίας τους στους Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους (http://dialogos.minedu.gov.gr/?p=2108)

Περίληψη Προτάσεων:

Με δεδομένο ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) σήμερα, ενώ αποτελεί ανάγκη για τους πολίτες και την πολιτεία, καθώς και υποχρέωση για το κράτος, συνεχίζει να αποτελεί «καινοτομία» που παραμένει ουσιαστικά σε «πειραματικό» και όχι προκαθορισμένο πλαίσιο, με περιορισμένη διάχυση και περιορισμένο ποσοστό μαθητών στους οποίους απευθύνεται, η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Ε.Π.Π.Ε.) καταθέτει τις ακόλουθες Προτάσεις / Άξονες Δράσης για την αναβάθμιση της Π.Ε., με στόχο τη διαμόρφωση ενεργών, συμμετοχικών και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων μαθητών – εκπαιδευομένων – πολιτών. 
  • Άξονας 1: Αναβάθμιση των Βιωματικών Δράσεων «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» σε αντικείμενο / “μάθημα” ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Νέου Σχολείου (Σχολείο 21ου αιώνα) 
  • Άξονας 2: Αποκλειστική Α’ ανάθεση της διδασκαλίας του νέου αυτού μαθήματος για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στους ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους 
  • Άξονας 3: Α’ & Β’ ανάθεση στον κλάδο ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγων, μαθημάτων των θετικών Επιστημών του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ανάλογα με το αντικείμενο 
  • Άξονας 4: Λειτουργία Ειδικοτήτων Πράσινων Επαγγελμάτων στα ΕΠΑΛ και ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων περιβαλλοντικού περιεχομένου με αποκλειστική Α’ ανάθεση στους Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους 
  • Άξονας 5: Στελέχωση των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους και αναβάθμιση του ρόλου τους 
  • Άξονας 6: Ανάθεση του αντικειμένου του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στους ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους, ως αποκλειστική ειδικότητα Α’ ανάθεσης – Β’ Ανάθεση του μαθήματος Φυσικών Επιστημών (Επιστημονικού Γραμματισμού) και Μαθηματικών στους ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους 
  • Άξονας 7: Αναβάθμιση του ρόλου των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στελέχωσή τους με κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους).

ΠΔ Επαγγελματικών δικαιωμάτων Περιβαλλοντολόγων

αναρτήθηκε στις 11 Μαρ 2011, 12:34 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε στις 14/02/11 οκτώ σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) προς δημόσια διαβούλευση, με προθεσμία έως 15/03/11. Τα ΠΔ αυτά καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Περιβαλλοντολόγων , των Μηχανικών Περιβάλλοντος, των Φυσικών, Χημικών κλπ.

Στην ΕΠΠΕ παρακολουθούμε το θέμα αυτό από την έναρξη της διαδικασίας συγγραφής του (από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΣΑΠΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σε πρώτη ανάγνωση του ΠΔ αυτού που δημοσιεύτηκε τώρα προς διαβούλευση, έχουμε ήδη εντοπίσει σημεία προς διόρθωση, βελτίωση και προσθήκη. Επιπρόσθετα έχουμε ήδη ενημερώσει σχετικά το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο και θα προβεί σε δικές του ενέργειες επισήμανσης σημείων προς βελτίωση του ΠΔ αυτού.

Τονίζεται ότι μέσω του εν λόγω ΠΔ τίθεται και το θέμα του επιμελητηρίου (ένταξης σε υφιστάμενο  ή ίδρυση νέου). 

Γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ για ένα Πράσινο Σχολείο και ο ρόλος των Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων σε αυτό

αναρτήθηκε στις 20 Απρ 2010, 5:44 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 3 Ιουν 2010, 2:13 π.μ. ]

Η αναμόρφωση της Εκπαίδευσης που σχεδιάζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έχει ως στόχο τη δημιουργία σχολείου που θα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις, να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της γνώσης τους αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, αποτελεί μια αναγκαία και ευοίωνη πρωτοβουλία.

Η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ), επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί τους επιστήμονες του Περιβάλλοντος της χώρας, καθ’ ύλη αρμόδιους για τα ζητήματα της Προστασίας του Περιβάλλοντος, της Αειφορίας και της Πράσινης Ανάπτυξης, καταθέτει τις προτάσεις της, με σκοπό να συμμετάσχει στην ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο, που απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Παιδείας στη χώρα μας.

Ο δημόσιος διάλογος, ο οποίος στηρίζεται στις προγραμματικές εξαγγελίες για τη διαμόρφωση του νέου, καινοτόμου σχολείου, λαμβάνει χώρα με φόντο την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, καθώς και τα σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που απορρέουν από αυτήν. Ωστόσο είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η βάση για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας πολυδιάστατης κρίσης είναι η Παιδεία. Η διαμόρφωση πολιτών με κριτική σκέψη, διάθεση και ικανότητα ενεργού συμμετοχής στα κοινά, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους, από το τοπικό μέχρι το παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης, δεν μπορεί παρά να προέλθει από το νέο Πράσινο Σχολείο.

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.), που έχει συνυπογράψει η χώρα μας στο Vilnius (17-18/3/2005), πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής των υφιστάμενων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και εφαρμογής της Ε.Α.Α. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προβλέπει τη σύνδεση Εκπαίδευσης και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και την εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής για το Περιβάλλον. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διεύρυνση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιδίως στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με επιδίωξη την αναβάθμιση της Π.Ε., καθώς και ενίσχυση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης/ επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα Αειφορίας.

Για την ουσιαστική εφαρμογή του Πράσινου Σχολείου, η ΕΠΠΕ, προτείνει:

1. Βελτίωση και επέκταση του αντικειμένου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ώστε να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Ολοήμερου Σχολείου.

2. Αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.).

3. Διεύρυνση της Π.Ε. έξω από τα τείχη του σχολείου, μέσω συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και παράγουν κοινωνικό και επιστημονικό έργο, γύρω από τα ζητήματα Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

4. Δημιουργία νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων υποχρεωτικών μαθημάτων σχετικών με το Περιβάλλον στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

5. Δυνατότητα εξειδίκευσης των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) σε πράσινες ειδικότητες.

6. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στα ζητήματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον.

7. Παραγωγή και αξιοποίηση παιδαγωγικού υλικού για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

8. Ένταξη της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη Δια Βίου Μάθηση.

9. Πράσινη Λειτουργία του Σχολείου


Οι Πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι επιθυμούν να συμβάλουν στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον μέσα από τη συμμετοχή τους στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, τη στελέχωση των αρμόδιων Υπουργείων, υπηρεσιών, Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οργανισμών και ιδρυμάτων με σκοπό την έμπρακτη συνεισφορά τους στην υλοποίηση του οράματος για το Πράσινο Σχολείο.

Η ΕΠΠΕ, θέτει τα μέλη της και το επιστημονικό της δυναμικό στη διαθεσιμότητα του Υπουργείου, προσβλέποντας στην ενεργό συμμετοχή τους στην υλοποίηση των όσων έχει εξαγγείλει για τη σύνδεση Εκπαίδευσης και Περιβάλλοντος.

Συνημμένη βρίσκεται αναλυτική γνωμοδότηση για την Π.Ε. της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΠΠΕ.

Γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ για το σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

αναρτήθηκε στις 30 Ιαν 2010, 1:20 μ.μ. από το χρήστη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ   [ ενημερώθηκε 30 Ιαν 2010, 1:26 μ.μ. ]

Η ενίσχυση και προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν μια σημαντική πρωτοβουλία, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας απειλής της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας, καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ), επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί τους επιστήμονες του περιβάλλοντος της χώρας, καθ’ ύλη αρμόδιος για τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της Αειφόρου – Πράσινης Ανάπτυξης, χαιρετίζει την προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα επιτρέψει την υλοποίηση των εθνικών στόχων για 20% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και 40% στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων συμβάλλει τόσο στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με τα συνεπαγόμενα γεωπολιτικά οφέλη.

Η ΕΠΠΕ, ως επιστημονικός και τεχνικός φορέας στα ζητήματα της επιστήμης του περιβάλλοντος, εκφράζει ανεπιφύλακτα ότι το παρόν σχέδιο νόμου κινείται προς την ορθή κατεύθυνση για την άρση των «γραφειοκρατικών φραγμών», που μέχρι σήμερα δυσχεραίνουν την προώθηση των έργων ΑΠΕ στην πράξη.

Ωστόσο θεωρώντας ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας δεν περιορίζονται μόνο στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνουμε ορισμένες επιφυλάξεις σε επιμέρους σημεία του νομοσχεδίου, τα οποία θεωρούμε ότι δεν συμβαδίζουν με τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης ευρύτερα.

Γενική μας θέση για όλα τα αναπτυξιακά έργα αποτελεί ότι αυτά πρέπει να υλοποιούνται, διότι προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Έτσι αποτελεί βασική μας πεποίθηση ότι πρέπει να υλοποιούνται και τα έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι τα έργα ΑΠΕ. Ωστόσο τα έργα αυτά, όπως κάθε είδους έργο, θα πρέπει να εξετάζονται ως προς τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, έτσι ώστε να λαμβάνεται πρόνοια για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η υλοποίηση έργων θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντοτε και ένα πλέγμα μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η άρση / κατάργηση μέτρων που προστατεύουν το περιβάλλον, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα πρέπει να συνοδεύεται από άλλα αντίστοιχα μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν την περιβαλλοντική προστασία κατά την κατασκευή, καθώς και τη λειτουργία των έργων ΑΠΕ.

Στο συνημμένο υπόμνημα γνωμοδότησης καταθέτουμε αναλυτικά τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας, θεωρώντας ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας περαιτέρω μέτρα στρατηγικού χαρακτήρα, τα οποία προτείνουμε να ενταχθούν στη δημιουργία μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για τις ΑΠΕ, καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Συνοπτικά, τα βασικά σημεία του υπομνήματος της ΕΠΠΕ είναι:

- Επισημαίνουμε κίνδυνους για τα φυσικά οικοσυστήματα, αγροτικές και δασικές περιοχές και εν γένει προστατευόμενες περιοχές, καθώς και κινδύνους για τη βιοποικιλότητα ευρύτερα. Οι κίνδυνοι αυτοί προκύπτουν από την άρση διατάξεων, όρων και περιορισμών κατά τη χωροθέτηση έργων στις περιοχές αυτές (π.χ. επιπτώσεις από τη χωροθέτηση ενός φωτοβολταϊκού ισχύος 500 KW που καταλαμβάνει έκταση 15 στρεμμάτων).

- Αξιολογούμε τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της διαδικασίας περιβαλλοντικού ελέγχου, με σκοπό τον έλεγχο των επιπτώσεων και τη λειτουργική ένταξη του κάθε έργου ΑΠΕ στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχές χωροθέτησης του. Η κατάργηση της θα πρέπει να αποφευχθεί ή σε αντίθετη περίπτωση να αντικατασταθεί από εφάμιλλα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. περιβαλλοντική πιστοποίηση).

- Καταγράφουμε σημεία του νομοσχεδίου τα οποία αντίκεινται στους στόχους και τις υποχρεώσεις της χώρας, που προκύπτουν είτε από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ή/και τις διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις/διακηρύξεις που έχει προσυπογράψει και δεσμευτεί η Ελλάδα. Η καταγραφή αυτή αποσκοπεί στο να επισημάνει τα σημεία στα οποία ενδέχεται να παρακωλύσει η εφαρμογή του προτεινόμενου νομοσχεδίου στην πράξη, εξαιτίας ένδικης διαμάχης (π.χ. απόρριψη από το ΣτΕ).

- Υποστηρίζουμε την ανάγκη της εποπτείας του παραγωγικού δυναμικού των ΑΠΕ από τη Διοίκηση, προκειμένου η εθνική στρατηγική να είναι συγκροτημένη, στοχευμένη και αποτελεσματική και να μην οδηγεί μόνο σε μια απελευθερωμένη, πλην όπως ανεξέλεγκτη αγορά, που τελικά καταλήγει στην πράξη να υποβαθμίζει το περιβάλλον.

Αντιλαμβανόμαστε τα υφιστάμενα «γραφειοκρατικά» εμπόδια που υφίστανται γύρω από την υλοποίηση των έργων ΑΠΕ, καθώς και την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο η ανάγκη άμεσης δράσης, δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος. Με σκοπό την άρση των φραγμών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων ΑΠΕ, προτείνουμε στο υπόμνημα μας συγκεκριμένα μέτρα, τόσο μείωσης του χρόνου αδειοδότησης όσο και διευκόλυνσης των υποψήφιων επενδυτών, θέματα που αποτελούν την «καρδιά» του νομοσχεδίου.


Η ΕΠΠΕ, ως επαγγελματικό όργανο των Ελλήνων Περιβαλλοντολόγων, δηλώνει την πλήρη διαθεσιμότητα των μελών της για οποιαδήποτε υποστήριξη, γνωμοδότηση, συνεργασία και γενικότερη συμβολή προς το νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση αυτού ή οποιοδήποτε άλλου νομοσχεδίου που αφορά στο περιβάλλον και την αειφόρο – πράσινη ανάπτυξη ευρύτερα.

1-5 of 5