ΠΔ Επαγγελματικών δικαιωμάτων Περιβαλλοντολόγων

αναρτήθηκε στις 11 Μαρ 2011, 12:34 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε στις 14/02/11 οκτώ σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) προς δημόσια διαβούλευση, με προθεσμία έως 15/03/11. Τα ΠΔ αυτά καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Περιβαλλοντολόγων , των Μηχανικών Περιβάλλοντος, των Φυσικών, Χημικών κλπ.

Στην ΕΠΠΕ παρακολουθούμε το θέμα αυτό από την έναρξη της διαδικασίας συγγραφής του (από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΣΑΠΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σε πρώτη ανάγνωση του ΠΔ αυτού που δημοσιεύτηκε τώρα προς διαβούλευση, έχουμε ήδη εντοπίσει σημεία προς διόρθωση, βελτίωση και προσθήκη. Επιπρόσθετα έχουμε ήδη ενημερώσει σχετικά το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο και θα προβεί σε δικές του ενέργειες επισήμανσης σημείων προς βελτίωση του ΠΔ αυτού.

Τονίζεται ότι μέσω του εν λόγω ΠΔ τίθεται και το θέμα του επιμελητηρίου (ένταξης σε υφιστάμενο  ή ίδρυση νέου). 

Comments