Οδηγός Νέου Περιβαλλοντολόγου

Κρίσιμες ερωτήσεις και χρήσιμες απαντήσεις. Οι συχνές απορίες ανανεώνονται. Στείλτε τις ερωτήσεις σας στο: env@env.aegean.gr

 

1. Είμαι Περιβαλλοντολόγος, Περιβαντολόγος ή Επιστήμων Περιβάλλοντος;


2. Περιβαλλοντολόγοι είναι μόνο οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου;


3. Χρειάζεται να βγάλω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να εργαστώ;10. Υπάρχει διαφορά από τα λεφτά που ζητάω και από αυτά που τελικά παίρνω ως ελεύθερος επαγγελματίας;

 

11. Μπορώ να είμαι ταυτόχρονα μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας - μελετητής;

 

12. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τι είναι; Σε ποιους απευθύνεται; Μέσα - εργαλεία - Μέθοδοι