02. Περιβαλλοντολόγοι είναι μόνο οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου;

Σύμφωνα και με το ΠΔ 405/1995, (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995), άρθρο 1) Πτυχιούχοι περιβαλλοντολόγοι, είναι οι απόφοιτοι του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και όσοι έχουν παρεμφερείς σπουδές στο εξωτερικό οι οποίες αναγνωρίζονται ως αντίστοιχες από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Πολλοί πτυχιούχοι άλλων σχολών μπορεί να δηλώνουν ως Περιβαλλοντολόγοι είτε επειδή θεωρούν ότι έχουν επαγγελματική εμπειρία στο χώρο είτε επειδή έχουν κάνει κάποιο μεταπτυχιακό σε περιβαλλοντικά θέματα.

Άσχετα με το τι μπορεί να δηλώνει κανείς, τονίζεται ότι όπως κάποιος Περιβαλλοντολόγος που κάνει μεταπτυχιακό στη Χημεία ή στο Πολυτεχνείο δεν γίνεται Χημικός ή Μηχανικός. Αντίστοιχα το οποιοδήποτε μεταπτυχιακό στο Περιβάλλον δεν κάνει κάποιον Περιβαλλοντολόγο τουλάχιστον όχι όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
15 Σεπ 2011, 12:34 π.μ.
Comments