04. Πότε και πώς μπορώ να εκδώσω άδεια άσκησης επαγγέλματος;

Από ότι γνωρίζω μπορώ να εκδώσω δελτίο παροχής υπηρεσιών ως ελεύθερος επαγγελματίας αλλά δεν είναι το ίδιο. Άδεια άσκησης επαγγέλματος μπορώ να βγάλω μόνο αφού περάσουν τα 4 χρόνια από την απόκτηση του πτυχίου, ώστε να έχω το περίφημο Α27 του ΥΠΕΧΩΔΕ?

Οι πτυχιούχοι περιβαλλοντολόγοι δεν σχετίζονται με τα περί άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Με το που αποκτήσεις το πτυχίο ασκείς το επάγγελμα του περιβαλλοντολόγου βάσει του ΠΔ 405/1995, (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995). Δηλαδή μπορείς να ασκείς το επάγγελμα του περιβαλλοντολόγου από την ημέρα του πτυχίου. Ωστόσο δεν μπορεις να υπογράψεις (μπορείς όμως να εκπονήσεις…) Μ.Π.Ε. κάποιων κατηγοριών αν δεν έχεις το Μελετητικό πτυχίο κατηγορία 27 – περιβάλλον. Για να το αποκτήσεις αυτό πρέπει να περάσουν 4 έτη από το βασικό πτυχίο.
Comments