Οδηγός Έναρξης Επαγγέλματος

Γιά όσους συναδέλφους αποφασίσουν να κάνουν έναρξη στην εφορεία σαν ελεύθεροι επαγγελματίες (Ατομική επιχείρηση) ...Θα χρειαστεί να γίνουν τα παρακάτω 3 βήματα:

1. Εγγραφή στο ΤΕΒΕ
Δικαιολογητικά που απαιτούνται
- Αστυνομική Ταυτότητα και 2 φωτοτυπίες της 
- Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας (φωτοτυπία) 
- 165Ευρώ παράβολο χωρίς ένσημα πριν την 01/01/93
ή 80 Ευρώ παράβολο με ένσημα πριν την 01/01/93 Το πληρώνετε επιτόπου στο ταμείο...
- Καρτέλα ενσήμων Μόνο εάν υπάρχει ασφάλιση πριν την 01/01/93


2. Έναρξη επιτηδεύματος στην εφορεία
Δικαιολογητικά που απαιτούνται

- Έντυπο Μ2, Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./ Μεταβολής ατομικών στοιχείων. 
Επισσυνάπτεται σε συμπληρωμένη (Μ2 form) και μη (M2) μορφή.
Τό έντυπο είναι σε μορφή φόρμας μπορείτε να το συμπληρώσετε και να το δώσετε στην εφορεία σας.
Θα χρειαστεί σε αυτό το έντυπο να συμπληρώσετε δραστηριότητες* της επιχείρησης...

- Αστυνομική Ταυτότητα
- Τίτλος Κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση αν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση
- Βεβαίωση εγγραφής στο Τεβε
- Βεβαίωση από τον σύλλογο μας ότι δεν χρειαζόμαστε εγγραφή σε άλλο επιμελητήριο (για την Βεβαίωση αυτή επικοινωνήστε με την γραμματεία)


*Κάποιοι κωδικοί δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται γενικά από συναδέλφους είναι72. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (παλίος 73)
72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (παλίος 73.10)
72.19.15.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (παλίος 73.10.16.04)
74. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (παλίος 74)
71.1 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών (παλίος 74.20)
71.12.11.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (παλίος 74.20.31.01)
71.12.11.04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (παλίος 74.20.31.04)
71.11.31.02 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (παλίος 74.20.51.02)

Έχετε υπόψην ότι δεν υποχρεούστε να δηλώσετε 8 ψήφιο κωδικό αλλά υποχρεούστε να συμπληρώσετε 6 ψήφιο κωδικό.
Αρχείο Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) επισυννάπτεται.

Όλα τα παραπάνω και άλλες δραστηριότητες βρίσκονται στο βιβλίο που έχουνε οι εφορείες με τους Κωδικούς Αριθμών Δραστηριότητας. Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ για να το μελετήσετε με την ησυχία σας..


3. Θεώρηση Βιβλίων και στοιχείων στην εφορεία
Δικαιολογητικά που απαιτούνται 
- Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ΤΕΒΕ
- Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών 
- Φωτοτυπία Ταυτότητας
- Υπευθ. Δήλωση που να γράφει ότι "δεν έχω ξαναθεωρήσει βιβλία και στοιχεία στο παρελθόν"
- Συμπλήρωση Β1 (σημείωμα ΚΒΣ) επισσυναπτεται.


για ερωτήσεις απορίες επικοινωνήστε στο gtsolakis@eppe.gr
Ċ
B1.pdf
(215k)
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
1 Φεβ 2010, 3:38 π.μ.
Ċ
M2.pdf
(142k)
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
1 Φεβ 2010, 3:34 π.μ.
Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
1 Φεβ 2010, 3:34 π.μ.
ċ
kad1.zip
(464k)
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
1 Φεβ 2010, 3:36 π.μ.
ĉ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
25 Νοε 2010, 4:32 π.μ.
Comments