07. Τι χρειάζεται να έχω για να κάνω μία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ);

Μπορείς να συντάξεις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όμως για να μπορέσεις να την υπογράψεις ως ανάδοχος μελετητής, ώστε να την καταθέσεις στον αντίστοιχο αρμόδιο για την έγκριση της φορέα του Δημοσίου, πρέπει να έχεις Μελετητικό Πτυχίο Περιβάλλοντος (Κατηγορία 27).

Εξαιρούνται τα έργα στα οποία αρμόδια αρχή για την έγκριση τους είναι η νομαρχία. Σε αυτά τα έργα (έργα κατηγορίας Β4) οι ΜΠΕ γίνονται δεκτές από την νομαρχία και χωρίς Μελετητικό πτυχίο περιβάλλοντος.

Μπορείς να αποκτήσεις Μελετητικό Πτυχίο μόνο 4 έτη μετά τη λήψη του Πτυχίου, με μια αίτηση στο αρμόδιο τμήμα του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (Μητρώο Μελετητών: http://www.ypex-mele.gr/)

Μπορείς βέβαια να συμμετάσχεις σε μια ομάδα μελέτης ΜΠΕ όπου κάποιος από την ομάδα έχει το απαιτούμενο πτυχίο. Στις περιπτώσεις αυτές είναι καλό να επιδιώκεις το όνομά σου να αναγράφεται στην ομάδα μελέτης.
Comments