10.Υπάρχει διαφορά από τα λεφτά που ζητάω και από αυτά που τελικά παίρνω ως ελεύθερος επαγγελματίας;

Πρέπει να ξεκαθαρίζεις κάθε φορά πως το ποσό που ζητάς ή διαπραγματεύεσαι δεν εμπεριέχει το ΦΠΑ. Διάβασε προσεκτικά το παρακάτω παράδειγμα για να καταλάβεις πως λειτουργεί, όμως επειδή τα φορολογικά αλλάζουν συχνά…ρώτα κι ένα λογιστή !

 Όταν πληρώνεσαι ανά έργο, πρέπει να αποδόσεις στην εφορία το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (το γνωστό ΦΠΑ) το οποίο είναι 19% επί της αμοιβής. Αν η συμφωνημένη αμοιβή είναι 1000 € πρέπει να αποδώσεις στην εφορία 190 €. Προσοχή, όπως προαναφέρθηκε το ΦΠΑ είναι κυλιόμενος φόρος. Όταν ο οποιοσδήποτε εργοδότης σε πληρώνει είναι υποχρεωμένος να σου δώσει και το ΦΠΑ της εκάστοτε αμοιβής. Εσύ απλά αποδίδεις αυτά τα λεφτά στην εφορία. Ο ίδιος ο εργοδότης έχει πάρει αυτό το 19% από αυτόν που τελικά θα πληρώσει το έργο (μελέτη) – δεν στα δίνει από την τσέπη του...

Επίσης, υποχρεούσαι εφόσον πληρώνεσαι με δελτίο παροχής υπηρεσιών να προκαταβάλεις τον φόρο σου... Έτσι από κάθε συνδιαλλαγή, δηλαδή από κάθε δελτίο παροχής που κόβεις, πρέπει να παρακρατείται ένα ποσοστό 20% το οποίο αποτελεί την προκαταβολή του φόρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ 1: όπως καταλαβαίνεις, η προκαταβολή αυτή είναι υπερβολική, δηλαδή το ποσό του φόρου που προκαταβάλεις είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που στο τέλος του χρόνου θα πρέπει να πληρώσεις στην εφορία (εκτός αν βγάζεις 100.000 € και πάνω το χρόνο από μελέτες). Οπότε η εφορία σου επιστρέφει φόρο ΔΗΛΑΔΗ το 20% που παρακρατείται από τον εργοδότη σου σε κάθε Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ). Άρα το 20% δεν χάνεται, απλά το παίρνεις ετεροχρονισμένα...

Το τελικό ποσό που θα πάρεις στο χέρι μπορεί να υπολογίστεί με τον τύπο: Ποσό έργου + ΦΠΑ - Παρακράτηση φόρου.

Για παράδειγμα, όταν σου λένε ότι θα πάρεις 1000 € για μία δουλειά (έργο), τότε το ΦΠΑ 19% είναι 190 € και η 20% παρακράτηση φόρου 200 €.
Άρα για μια δουλειά 1000 € τελικά θα πάρεις στο χέρι:
1000 € (έργο) + 190 € (ΦΠΑ 19%) - 200 € (20% παρακράτηση φόρου) = 990 €.

Όμως από αυτά τα 990 €  θα πρέπει στο τέλος κάθε διμήνου να δώσεις στην εφορία το ΦΠΑ, δηλαδή 190 €, οπότε στο τέλος του διμήνου σου μένουν 800 € στην τσέπη!

Προσοχή 1: Μην ξεχνάς και τα λεφτά που θα πρέπει να δίνεις στο ΟΑΕΕ κάθε μήνα.

Προσοχή 2: στο τέλος του χρόνου που κάνεις φορολογική δήλωση θα σου επιστραφεί η παρακράτηση φόρου 20% όλου του χρόνου – δηλαδή σε ετήσια βάση (εφόσον δεν έχεις ξεπεράσει το αφορολόγητο όριο).

Προσοχή 3: Επειδή το 20% το κρατά ο εργοδότης ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το δώσει αυτός στην εφορία, πρέπει οπωσδήποτε με το κλείσιμο κάθε έτους ο εργοδότης να σου δίνει βεβαιώσεις για το συνολικό ποσό που σου έχει παρακρατήσει...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ 2: Αν κάνεις έξοδα (αγοράζεις εξοπλισμό ή αναλώσιμα για την δουλειά σου πχ βιβλία, αναλώσιμα για τον υπολογιστή σου, υπολογιστές, περιφερικά, κ.λπ) ο ΦΠΑ από αυτά τα πράγματα αφαιρείται από το ΦΠΑ που πρέπει να δώσεις (πχ τα 190 € ). Για παράδειγμα αν αγοράσεις έναν εκτυπωτή που κάνει 100 €, το ΦΠΑ (19%) του είναι 19 €. Άρα στο τέλος του διμήνου θα δώσεις στην εφορία 190 € – 19 € = 171 €.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω δεν ισχύουν πάντα έτσι για όλες τις περιπτώσεις (πχ για παραμεθόριο το ΦΠΑ είναι 13%), οπότε συμβουλέψου ένα λογιστή πριν κάνεις οτιδήποτε!
Comments