13. Πόσο δύσκολο είναι να κάνω μια Μ.Π.Ε. και πόσο χρόνο απαιτείταιγια να εκπονηθεί μια τέτοια μελέτη, τι διαδικασία χρειάζεται να ακολουθηθεί, πως μπορώ να υπολογίσω την αμοιβή και και και και;;;;

Είναι δύσκολο να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα μονολεκτικά.


Η πιο σωστή απάντηση είναι ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες Μ.Π.Ε. ανάλογα με το έργο ή την κατηγορία της δραστηριότητας (βιομηχανία, κατάστημα, δρόμος, ιχθυοκαλλιέργεια, γεώτρηση κλπ). Η βασική νομοθεσία που διέπει την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι ο νόμος 1650/86 και πρόσφατη τροποποίησή του ο Ν. 3010/2002. Η ΚΥΑ 69269/90 και οι πρόσφατη κατηγοριοποίηση των έργων (ΦΕΚ 1022).


Επειδή η διαδικασία είναι υπό τροποποίηση και είναι πολλές οι περιπτώσεις καλύτερα να μαθαίνεις τις παρακάτω λεπτομέρειες και να επικοινωνείς με κάποιον που έχει εμπειρία, μέχρι να μπορείς μόνος σου να κάνεις τις δικές σου εκτιμήσεις:

· ποια είναι η εν λόγω δραστηριότητα που αναφέρεται η Μ.Π.E.;

· που βρίσκεται χωροταξικά;

· πόσο έντονη – ρυπογόνος δραστηριότητα είναι; δηλαδή πόσα απόβλητα έχει ή πόσες πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται ή πόσα προϊόντα παράγονται;

Comments