17. Θέλω να γραφτώ στην ΕΠΠΕ (ή να ανανεώσω την συνδρομή μου). Τι κάνω;

Αναλυτική περιγραφή για το ποιος μπορεί να γραφτεί στην ΕΠΠΕ, της διαδικασίας εγγραφής καθώς και της ανανέωσης της συνδρομής δίνεται στην αντίστοιχη περιοχή "Εγγραφές - Συνδρομές" της ιστοσελίδας.
Comments