Η καταστροφή του περιβάλλοντος και οι συνέπειές της κλιματικής αλλαγής

αναρτήθηκε στις 29 Σεπ 2019, 9:23 π.μ. από το χρήστη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ   [ ενημερώθηκε 29 Σεπ 2019, 9:37 π.μ. ]
Ολόκληρο το άρθρο:
https://umano.gr/i-katastrofi-tou-perivallontos-kai-oi-synepeies-tis/?fbclid=IwAR3SF4GR2p7kHuQW6nalrNvBu8RrVm3uZUG9TM_XxyBrM4cPLDWR0GzS_W0

Απόσπασμα άρθρου:
Σύμφωνα με τον Περιβαλλοντολόγο Δημήτρη Πειρουνάκη η καύση ορυκτών καυσίμων οδηγεί σε υψηλότερες συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στη Γη.

Αυτό οδηγεί στην ένταση του φαινομένου της εξάτμισης και συσσώρευσης υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας αλλά και έντασης των κατακρημνίσεων καθώς και την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Γης.

Ταυτόχρονα, τα ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων προκαλούν με τη σειρά τους υποβάθμιση του εδάφους και σημαντικά προβλήματα στην γεωργική παραγωγή. Η συνεχόμενη αποψίλωση των δασικών εκτάσεων – ιδιαίτερα κοντά στα αστικά κέντρα – οδηγεί σε φαινόμενα πλημμυρών, όπως τα σχετικά πρόσφατα που παρατηρήθηκαν στην Μάνδρα Αττικής.

Αναμένονται επίσης σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη και εντονότερες περίοδοι ξηρασιών.

Η ξηρασία, η ερημοποίηση αλλά και η ρύπανση θα μειώσει την προσφερόμενη ποσότητα τροφής και πρόσβασης σε πόσιμο νερό. Σε συνδυασμό με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού θα οδηγήσει σε μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα ενώ θα αυξηθεί και ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Umano: Αυτό το καλοκαίρι ανακοινώθηκε πως για το 2018 εξαντλήθηκαν οι πόροι της Γης. Τι ακριβώς σημαίνει και ποιες οι επιπτώσεις για

τον άνθρωπο;

Σημαίνει την απόλυτη αποτυχία του υφιστάμενου μοντέλου κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.Η ανθρώπινη κατανάλωση ξεπερνά πλέον την ικανότητα αναγέννησης της

φύσης. Αποψιλώνουμε δασικές εκτάσεις με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτόν ο οποίος απαιτείται για να αναπτυχθούν νέες. Εκλύουμε σε υπέρμετρο βαθμό θερμοκηπιακά αέρια και παράγουμε υπέρογκες ποσότητες αποβλήτων. Ξεπερνούμε, με άλλα λόγια, την φέρουσα ικανότητα αποκατάστασης των φυσικών οικοσυστημάτων μας και λειτουργούμε σαν να μη γνωρίζουμε πως οι φυσικοί πόροι είναι πεπερασμένοι.

Το υπάρχον οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο βασίζεται στην καύση των ορυκτών καυσίμων σύμφωνα με τον Κ. Πειρουνάκη, έχει πλέον αποτύχει. Θα πρέπει να  επιδιώξουμε την βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από ένα περισσότερο ισορροπημένο και πράσινο οικονομικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιθανώς θα προσφέρει περισσότερες θέσεις εργασίας αλλά και περισσότερες ευκαιρίες καινοτομίας και ευημερίας στις κοινωνίες μας.

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως το οικονομικό σύστημα συνδέεται άμεσα με το περιβαλλοντικό και κοινωνικό μας περιβάλλον.Θα πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση σε παγκόσμιο επίπεδο για αλλαγή. Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί το μέσο της αλλαγής και εκεί θα πρέπει να στοχεύσουμε.

Να γίνουν γνωστές όλες οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να υπάρξει κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο. 

Να αναπτυχθεί περιβαλλοντική παιδεία στις νέες γενιές προκειμένου να θεωρούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ευθύνη και υποχρέωσή τους.

Comments