Εσφαλμένη χρήση του όρου «Περιβαλλοντολόγος»

αναρτήθηκε στις 6 Φεβ 2010, 3:01 μ.μ. από το χρήστη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ
Άλλο Περιβαλλοντολόγος και άλλο Αμβιενταλιστής

Χρόνια τώρα δεν συγχέουμε την ιδιότητα του Κοινωνιολόγου με αυτή του Σοσιαλιστή, ενώ έχουν κοινή ετυμολογική ρίζα, την Κοινωνία.
Ο κοινωνιολόγος είναι ο επιστήμονας που μελετά και θεραπεύει τα κοινωνικά ζητήματα ενώ ο σοσιαλιστής είναι ο πολίτης – πολιτικός που στον πυρήνα της ιδεολογίας του θέτει την κοινωνία. 
Η αστυνομία έχει συνήθως ρόλο οριοθέτησης και κατασταλτικό στην λειτουργία των κοινωνιών.
 
Χρόνια τώρα, επίσης, συγχέουμε τον ιδεολογικά "περιβαλλοντολόγο" με τον επιστήμονα περιβαλλοντολόγο, ή τον ιδεολογικά οικολόγο με τον επιστήμονα οικολόγο. Ιδιότητες σαφώς υπαρκτές και διακριτές. Κατα αντιστοιχία λοιπόν του παραδείγματος της κοινωνίας, στην περίπτωση του περιβάλλοντος θα πρέπει επιτέλους να διακρίνουμε και τους όρους:
 

Περιβαλλοντολόγος* είναι  ο επιστήμονας που μελετά και θεραπεύει τα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ενβαϊρομενταλιστής ή Αμβιενταλιστής (Περιβαλλοντιστής): θα έπρεπε να αποδοθεί στον πολίτη – πολιτικό που στον πυρήνα της ιδεολογίας του θέτει τα περιβαλλοντικά ζητήματα («πράσινος»)

Στα περιβαλλοντικά προβλήματα τον ρόλο οριοθέτησης και καταστολής του περιβάλλοντος υπηρετεί ο κλάδος της μηχανικής.
 
 * :  Στην Ελλάδα "Περιβαλλοντολόγος" σπουδάζεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος). Η πολιτεία έχει θεσπίσει τον περιβαλλοντολόγο με Προεδρικό Διάταγμα του 1995: "Ο πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Παν/μίου Αιγαίου, ο οποίος ορίζεται ως πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση του την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία". ΠΔ 405/1995, (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995), άρθρο 1.

 

Συχνά δηλώνεται από επιστήμονες η ιδιότητα του: Φυσικού-Περιβαλλοντολόγου, Χημικού-Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου-Περιβαλλοντολόγου, Νομικού-Περιβαλλοντολόγου κ.ο.κ. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να αποσαφηνίζεται και να τεκμηριώνεται κατά πόσο η δήλωση αφορά το επιστημονικό υπόβαθρό ή αφορά σε ιδεολογική θέση.


Αν η ισορροπία Οικονομίας, Κοινωνίας και Περιβάλλοντος αποτελούν το τρίπτυχο στην επιζητούμενη «αειφόρο» ανάπτυξη, τότε, «τι περίεργο», πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ Καπιταλισμού, Σοσιαλισμού και Αμβιενταλισμού!

Μάριος Μπαλής
Μέλος ΔΣ
Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας
Comments